Skip to content

ISO Certifiering - en resa mot förbättring

ISO Certifiering - en resa mot förbättring

Certifiering enligt ISO

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett oberoende och internationellt standardiseringsorgan bestående av 162 medlemsländer. ISO är världsledande inom internationell standardisering och underlättar därmed kommersiell och industriell handel mellan nationer men också inom Sverige. ISO ansvarar för krav och specifikationer för flertalet standarder, däribland: 

Ackrediterad certifiering av ledningssystem används för att påvisa överensstämmelse mot en given ISO standard. Fördelarna med arbetet är många, ISO listar bland annat: kostnadsbesparingar, ökad kundnöjdhet, tillgång till nya marknader, ökad marknadsandelar samt minskad miljöpåverkan.

Next Generation Risk Based Certification ™

Vårt unika riskbaserat angreppsätt för certifiering av ledningssystem ger dig mer än bara ett certifikat. Efter dialog med er så utgår vi från vilka fokusområden, operativa processer och risker som är mest kritiska för ditt företags framgång. Vi utvärderar hur ni presterar i de valda områdena och hjälper er koncentrera era förbättringsåtgärder – samtidigt som vi utgår från vald standard. Med vår riskbaserade certifiering är processen skräddarsydd för just ditt företag och bransch och hjälper er genomlysa era största risker och effektivisera ert förbättringsarbete.

Hur förbereder jag mig för ISO certifiering?

Efter att ha beslutat om vilken certifiering du vill genomföra finns det vissa steg för att komma igång. Här har vi samlat några enkla tips för dig som söker certifiering: 

  • Se till att du börjar processen med rätt attityd.
  • Ha en grundlig förståelse av standarden ni avser efterfölja
  • Använd standarden som en guide för att bygga och definiera ert ledningssystem. 
  • Använd standarden som ett verktyg för förbättring. 
  • Ha förståelse för de risker och processer som påverkar din organisations förmåga att förverkliga er affärsstrategi.
  • Välj ditt certifieringsorgan med omsorg. Valet av Certifieringsorgan har en direkt påverkan för vilket resultat ni kan skapa med er ISO certifiering.

Har du frågor?

Kontakta oss