Espresso-undersökning

Anti-korruption översikt över resultaten av audits

Vad är det som företagen kämpar med i dag? Var finns de vanligaste bristerna och grundorsakerna? Läs våra insikter nedan för att få veta mer.
  Espresso-undersökning: Anti-korruption översikt över resultaten av audits - rapport

Espresso-undersökning: Anti-korruption översikt över resultaten av audits - rapport

Se rapporten: Vad kämpar företagen med och var finns de vanligaste bristerna och grundorsakerna?

 

ISO 37001 - Ledningssystem mot mutor och bestickning

Ett strukturerat tillvägagångssätt för att bygga upp förtroende och öppenhet, hantera risker och skydda ditt företags rykte.