Skip to content

Möt våra kursledare

Emilia Bröms Axelsson

Hej Emilia, kan du berätta om dig och din professionella bakgrund?

Efter min avslutade utbildning i biologi med inriktning mot ekologi och naturvård, har jag arbetat till största delen som konsult inom miljö och hållbarhet. Naturen och omsorgen för vår miljö har jag haft med mig sedan barnsben, så att få arbeta med det professionellt är en ynnest. Stora delar av min tid som konsult har ägnats åt att stötta företag som miljösamordnare, där jag haft ansvar för deras miljöledningssystem, intern och extern miljökommunikation, utbildning samt efterlevnad av lagstiftning. Utöver det har jag även arbetet med revision, både av interna miljöledningssystem men även för FSC Forest management. Sen är jag naturligtvis kursledare också, något av det roligaste!

Varför har du blivit kursledare?

Just för att det är så givande att dela med sig av sina kunskaper, och se hur kursdeltagarna får en aha-upplevelse, eller kanske ett fördjupat intresse de inte haft förut. Att hitta vägar till att lära sig nya saker är kul både för mig, men framförallt när jag får ge det till andra. 

Vilket är ditt bästa undervisningsminne?

Jag måste nog säga när jag första gången fick genomföra en ridlektion på ridskola med döva elever. Jag startade nämligen min utbildningskarriär i ung ålder som ridlärare. Att se hur eleverna klarade av att genomföra en hoppbana, utan möjlighet att kommunicera med dem mer än inför och efteråt var en nervös med spännande utmaning!

Har du ett speciellt tips för dina kursdeltagare och våra läsare när det gäller FSC och PEFC?

Det jag lärt mig genom åren är att det viktigaste är att hitta förståelse för helheten, och att vara lyhörd för att det ständigt förändras i detaljerna. Men har du helheten med dig så går detaljerna alltid att slå upp.