Övergång till ISO 50001:2018

Energiledning

ISO 50001:2018 publicerades den 21 augusti 2018 och ersätter ISO 50001:2011. Övergångsperioden är 3 år från och med publiceringsdatum vilket innebär att certifikat enligt ISO 50001:2011 ska vara uppdaterade senast 2021. De certifikat som ej uppgraderas under denna period kommer att bli ogiltiga. Certifieringsorgan, som DNV, får bara genomföra revisioner enligt ISO 50001:2011 under de första 18 månader efter publiceringsdatum. Detta innebär att certifierade företag måste ta hänsyn till detta i sin planering.

För att säkerställa en smidig process rekommenderar vi att börja med förberedelserna för övergången redan nu.

ISO 50001 tillhandahåller kraven för en systematisk, datadriven och faktabaserad process, som fokuserar på kontinuerlig förbättring av energiprestandan. Implementering av denna standard ska uttryckligen resultera i en kontinuerlig förbättring av både energiprestandan och energiledningssystemet. 

De viktigaste ändringarna i ISO 50001:2018 

Planeringsspecifikationerna av ISO arbetsgruppen (Technical Comittee, TC242) definierar följande som viktigaste målen i den reviderade standarden:

 1. Anpassning till ISO High Level Structure (HLS), som är gemensamt för alla ISO standarder, för att säkerställa kompatibiliteten med andra ISO standarder för ledningssystem.
 2. Bibehållande av beprövade koncept och principer från 2011 utgåvan, som t ex:
 • ständig förbättring av energiprestanda, 
 • fokus på förbättring av energieffektivitet, energiförbrukning och energianvändning,
 • inkludering av nödvändiga ämnen relaterade till energiprestanda som t ex energidata, övervakning, mätning, analys och utvärdering.

Precis som andra nya ISO standarder utgår ISO 50001:2018 från HLS vilket underlättar för företag och organisationer att implementera och integrera standarden. Lär dig mer om ändringar här.

Välj övergångspaketet som passar er

Eftersom olika företag behöver olika nivåer av stöd inför övergången, har vi förberett tre övergångspaket som kan stödja dig. De innehåller allt från grundläggande information och material till self-assessment och övergångsrevisioner - beroende på ert behov:

Börja nu med övergångsprocessen

Vi rekommenderar att börja förbereda övergången så tidigt som möjligt  och att göra en  en lämplig plan för implementeringen av de nödvändiga ändringarna i ert ledningssystem.

Hur kan man förbereda sig?

 • Skaffa kunskap om innehållet och kraven av ISO 50001:2018. Standarden finns att köpa  på engelska, snart kommer också den svenska versionen att publiceras. Om du redan känner till ISO 50001:2011, fokusera på förändrade krav.
 • Säkerställ att berörd personal i er organisation är utbildad och förstår kraven och de huvudsakliga förändringar. Skaffa mer kunskap genom utbildning.
 • Identifiera vilka punkter ni måste arbeta med för att möta de nya kraven och lägg fast en implementeringsplan. En gap-analys hjälper er att förstår var ni står i nuläge och vart ni ska.
 • Utvärdera effektiviteten av implementeringen genom interna revisioner och definiera, vad som måste göras i framtiden.

Våra revisorer kan standarden och de relaterade förändringarna. De vet i detalj vad övergången från ISO 50001:2011 till ISO 50001:2018 kräver. Vi kan hjälpa er under hela övergångsprocessen, så att ni kan börja förbereda er, evaluera er status och slutföra övergången så effektivt som möjligt.

Hur DNV kan hjälpa er med implementeringen

Våra olika tjänster vägleder er i övervgångsprocessen och kan till exempel omfatta: 

 • Seminarier, webbinarier, e-learning, self-assessment, checklistor osv. som ger er kunskap om standarden och en grundläggande överblick om innehållet och viktiga förändringar jämfört med ISO 50001:2011, övergångsprocessen mm.
 • Lärarledda utbildningar, antingen på plats hos er eller i öppna kurser hos oss. Målet med utbildningarna är att förmedla djupare kunskap om innehållet och förändringarna i standarden och de nödvändiga processtegen för övergången. Utbildningarna är uppbygga i moduler som vi kan anpassa till era behov.
 • Gap-analys (workshop) där vi evaluerar ert ledningssystem mot kraven av den nya standarden och identifierar luckorna som måste åtgärdas. Ni får värdefull insikt om hur ni kan säkerställa att er process överensstämmer med den nya standarden. Detaljnivån av evalueringen anpassas till era behov.
 • Övergångsrevisioner