Skip to content

Övergång till FSSC 22000 version 6

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

FSSC 22000 är en riktmärkesstandard för livsmedelssäkerhet från Global Food Safety Initiative (GFSI). Den bygger på den allmänt erkända standarden för ledningssystem för livsmedelssäkerhet ISO 22000, det branschrelevanta Pre-Requisite Program (PRP) och ytterligare krav som definieras av FSSC. Standarden ger ett komplett certifieringssystem för ledningssystem för livsmedelssäkerhet och är anpassad till ISO-metoden och högnivåstrukturen.

Den uppdaterade FSSC 22000 version 6

Version 6 av FSSC 22000 släpptes i april 2023. De främsta anledningarna till uppdateringen var att:

  • integrera kraven i ISO 22003-1:2022,
  • stärka kraven för att hjälpa organisationer att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG),
  • och införliva feedback från den genomförda utvecklingsundersökningen för version 6.

Uppdateringarna är betydande och omfattar främst förändringar i produktkategorier, revisionstid och ytterligare FSSC-krav inom områden som livsmedelsförluster och avfall, kvalitetskontroll, utrustningshantering, hantering av allergener samt integrering av krav på livsmedelssäkerhet och kvalitetskultur.

Kravet på revisionstid har uppdaterats i linje med ISO 22003-1:2022. För alla certifierade organisationer kommer den totala revisionstiden att granskas och uppdateras i enlighet med de nya reglerna för beräkning av revisionstiden. Den nya regeln gäller för nästa planerade regelbundna revision, vilket innebär nästa övervaknings- eller omcertifieringsrevision.

Tidslinje för övergången

Företagen har en övergångsperiod på 12 månader. De första revisionerna till version 6 kommer att påbörjas den 1 april 2024. Alla certifierade organisationer måste slutföra uppgraderingsrevisionen till version 6 före den 31 mars 2025.

Revisioner mot den nuvarande FSSC 22000 version 5.1 är tillåtna till och med den 31 mars 2024. Från och med den 1 april 2024 ska alla FSSC 22000-revisioner genomföras mot version 6.0 av standarden. Särskilda regler gäller om steg 1 av revisionen genomförs i mars 2024 och steg 2 av revisionen i april 2024. För mer information kontakta ditt lokala DNV-kontor.

För redan certifierade företag kommer revisionen till version 6.0 att betraktas som en uppgraderingsrevision. Det kommer därför att vara en fullständig revision mot den nya FSSC 22000 version 6.0 och kan vara anmäld eller oanmäld för att uppfylla kraven på 3 års oanmäld revision.

Som ert certifieringsorgan måste DNV uppdatera och återutfärda FSSC 22000-certifikatet efter att en uppgraderingsrevision till version 6 har genomförts med godkänt resultat. Det nya certifikatet behåller utgångsdatumet från version 5.1.

Alla uppgraderingsrevisioner kommer att laddas upp på FSSC Assurance Platform inom 2 månader från den sista dagen av uppgraderingsrevisionen för version 6. Uppladdningen måste vara slutförd senast den 31 maj 2025. Alla version 5.1-certifikat kommer automatiskt att ställas in på "återkallad" efter den 31 maj 2025.

Förberedelser inför genomförandet

Vi rekommenderar att du börjar förbereda dig för övergången så tidigt som möjligt och planerar ordentligt hur du ska implementera de nödvändiga ändringarna i ditt livsmedelshanteringssystem.

Rekommenderade steg:

  • Lär känna den uppdaterade standarden med fokus på förändringarna.
  • Utbilda relevant personal i er organisation för att säkerställa att de förstår kraven och de viktigaste förändringarna.
  • Identifiera brister som ska åtgärdas och upprätta en genomförandeplan.
  • Uppdatera ert ledningssystem och genomför åtgärder.

Hur kan DNV hjälpa till?

DNV kan vara din partner oavsett om du vill övergå till eller påbörja din certifieringsresa inom livsmedelssäkerhet. Vi erbjuder övergångs- och standardutbildning, självutvärderingar, gap-analys och certifiering.

 

FSSC 22000 version 6

Download relevant documentation