Checklista för arbetsmiljöstandarden ISO 45001

Utvärdera er beredskap för ISO 45001 med vår checklista.
Ladda ner, fyll i svaren genom att kryssa i rutorna och få en överblick över hur ni ligger till i förhållande till kraven. Med checklistan kan ni utvärdera er beredskap för certifiering mot ISO 45001:2018.