Skip to content

ISO 45001 – ny standard för arbetsmiljö

Arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018 publicerades i mars 2018 och ersätter OHSAS 18001:2007 nedan finns information om bakgrunden till standarden och om några stora förändringarna.

Global arbetsgrupp

I arbetet med att ta fram den nya standarden deltog 50 länder och internationella organisationer, bl. a. International Labor Organization. Standarden ska bidra till en förbättrad arbetsmiljö i alla typer av verksamheter och branscher oberoende av var organisationen är lokaliserad.

”Sedan tidigt 1990-tal har intressenter från olika geografiska och ekonomiska regioner framfört oro kring arbetsmiljö och hälsa. Kostnader och effekter från arbetsplatsolyckor kan vara förödande och har därför hög prioritet hos företag från hela världen, berättar Leonardo Omodeo-Zorini från DNV, representant för oberoende certifieringsorgan (Independent International Organisation for Certification (IIOC) i ISOs arbetsgrupp.  

Nyheter i ISO 45001:2018 

Här är några av förändringarna i ISO 45001:2018 jämfört med OHSAS 18001:2007

  • Systematisk identifiering av externa och interna frågor, behov och förväntningar hos medarbetare och andra intressenter. Syftet är att förstå de faktorer som påverkar och är relevanta för ledningssystemet. 
  • Ledarskap och medverkan från medarbetare med särskild tyngd på delaktighet och samråd. 
  • Riskbaserat tankesätt ligger till grund för ledningssystemet. Större fokus på mål som drivkraft för förbättringar och den planering som krävs för att nå målen. 
  • Utökade krav kopplat till intern och extern kommunikation, inklusive behovet att avgöra vad, när och hur för aktuell information och kommunikation. 
  • Större tyngd på kontroll av förändringar, samt kontroll av inköp kopplat till underleverantörer och oursourcade processer.
  • Specifika krav kopplade till utvärdering av prestanda.
  • Förändringar kopplat till nödlägesberedskap och respons. 
  • Nya avsnitt kring processen för ständig förbättring.

Precis som andra nyligen publicerade ISO standarder följer ISO 45001:2018 HLS, High Level Structure, vilket underlättar för företag och organisationer att implementera och integrera standarden, berättar Patrick Smink, globalt ansvarig för OHSAS 18001:2007 inom DNV.

Hur kan ni förbereda er?

Har ni certifiering enligt OHSAS 18001:2007 rekommenderar vi att ni upprätthåller certifieringen och påbörjar arbetet med att gå över till ISO 45001:2018. Funderar ni på att integrera arbetsmiljö i ert ledningssystem är detta ett utmärkt tillfälle.  Ett bra första steg är en utbildning inom ISO 45001 som ger kunskap om standarden och nyttan av ett ledningssystem för arbetsmiljö.

Vägledningsdokument

Ladda ner våra vägledningsdokument för mer information

  ISO 45001

ISO 45001

Ladda ner vårt vägledningsdokument här

  ISO 45001 - General Overview

ISO 45001 - General Overview

Nya ISO 45001 från OHSAS 18001:2007

  ISO 45001 - Self Assessment

ISO 45001 - Self Assessment

  Gap-analys

Gap-analys

Stäm av hur ert ledningssystem står sig i jämförelse med de nya standarderna.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss