Vägledning till nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001

Vår vägledning syftar till att ge en allmän förståelse av migreringen från OHSAS 18001:2007 till ISO 45001.

(optional)

Redo för certifiering?

Klicka här för en snabb offertförfrågan

Gap-analys

Stäm av hur ert ledningssystem står sig i jämförelse med standarderna