Skip to content

Allt om uppdaterade standarder och en smidig övergång

GAP-analys

Lyckas med övergången till nya och uppdaterade standarder

Stäm av hur ert ledningssystem står sig i jämförelse med nya eller uppdaterade standarder och hitta de områden som ni behöver fokusera på för att klara övergången.

En GAP-analys är det naturliga första steget i er övergångsprocess och även när det gäller en initialcertifiering. Den ger er en tydlig bild över vart ni står och vart ni ska. Det går utmärkt att kombinera en GAP-analys med utbildning eller en workshop för ledningsgruppen. Så ökar ni medvetenheten om de förändringarna som standarderna innebär för verksamheten och det dagliga arbetet.

Hur går det till?

Under en dag fokuserar vi på de viktigaste områden:

  • Omvärldsfaktorer. Vilka påverkar ni – och vilka påverkas ni av?
  • Risker & möjligheter. Identifiering och hantering för att nå affärsmålen.
  • Ledningsprocessen. Framtagning av affärsstrategi för hållbar utveckling.
  • Hur använder ni resultatet av detta i er dagliga verksamhet och i era processer?

Vår rapport ger er ett underlag som hjälper er att lyckas med implementeringen av och övergången till de nya eller uppdaterade standarderna, som t. ex. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 eller ISO 22000. 

Fyll i formuläret för att boka