Hållbarhetsrapporteringens grunder

Med hjälp av G4, de nya riktlinjerna från Global Reporting Initiative, pågår just nu en välbehövlig uppfräschning av sättet att hållbarhetsrapportera. Vi visar på vilket mervärde de nya riktlinjerna för med sig och ger dig praktiska verktyg för att rapportera enligt G4.

Mål

Denna kurs omfattar hållbarhetsrapporteringens syfte och mål och dess fördelar och fallgropar. Vi går igenom internationella ramverk och riktlinjer och hur dessa fungerar. Du får en djupare genomgång av Global Reporting Initiative’s riktlinjer G4 och hjälp att hitta rätt i övergången från G3 till G4. Vi tittar på exempel på hur svenska företag har hanterat svårigheter och ger dig praktiska verktyg för att hantera övergången; till exempel hur du kan göra avgränsningar i värdekedjan (enligt Boundary principen), arbeta med transparens och skapa egna resultatindikatorer.

Kursen tar avstamp i goda exempel från företag som har lyckats med både sitt förberedande arbete och sin rapportering.

Kursen riktar sig till

dig som är delaktig i företagets hållbarhets eller rapporteringsarbete eller arbetar med IR eller kommunikation.

Innehåll

  • Framtidsfokus i hållbarhetsrapporteringen.
  • Väsentlig påverkan
  • Största förändringarna mellan GRIs riktlinje G3 och G4.
  • Avgränsningar för direkt och indirekt påverkan i värdekedjan (Boundary).
  • Praktiska rapporteringsexempel.


Kursledare

Kursen ges i samarbete med Purple Ivy: Astrid von Schmeling. Purple Ivy har arbetat med rapportering för företag som SCA, Scania, Ericsson och Electrolux, alla ledande inom hållbarhet.

Kurslängd

1 dag. Kursen är den första av två moduler men kan även tas som en enskild kurs. Se även Hållbarhetsrapportering & väsentlighetsanalys.

Pris

SEK 6.500 (exkl. moms). I priset ingår dokumentation, kursintyg, kaffe och lunch.

Mer information

Kontakta Annika Åblad, 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com.

Anmälan

De här utbildningar schemaläggs efter behov. Anmäl ditt intresse här.

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.

Mål

Denna kurs omfattar hållbarhetsrapporteringens syfte och mål och dess fördelar och fallgropar. Vi går igenom internationella ramverk och riktlinjer och hur dessa fungerar. Du får en djupare genomgång av Global Reporting Initiative’s riktlinjer G4 och hjälp att hitta rätt i övergången från G3 till G4. Vi tittar på exempel på hur svenska företag har hanterat svårigheter och ger dig praktiska verktyg för att hantera övergången; till exempel hur du kan göra avgränsningar i värdekedjan (enligt Boundary principen), arbeta med transparens och skapa egna resultatindikatorer.

Kursen tar avstamp i goda exempel från företag som har lyckats med både sitt förberedande arbete och sin rapportering.

Kursen riktar sig till

dig som är delaktig i företagets hållbarhets eller rapporteringsarbete eller arbetar med IR eller kommunikation.

Innehåll

  • Framtidsfokus i hållbarhetsrapporteringen.
  • Väsentlig påverkan
  • Största förändringarna mellan GRIs riktlinje G3 och G4.
  • Avgränsningar för direkt och indirekt påverkan i värdekedjan (Boundary).
  • Praktiska rapporteringsexempel.


Kursledare

Kursen ges i samarbete med Purple Ivy: Astrid von Schmeling. Purple Ivy har arbetat med rapportering för företag som SCA, Scania, Ericsson och Electrolux, alla ledande inom hållbarhet.

Kurslängd

1 dag. Kursen är den första av två moduler men kan även tas som en enskild kurs. Se även Hållbarhetsrapportering & väsentlighetsanalys.

Pris

SEK 6.500 (exkl. moms). I priset ingår dokumentation, kursintyg, kaffe och lunch.

Mer information

Kontakta Annika Åblad, 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com.

Anmälan

De här utbildningar schemaläggs efter behov. Anmäl ditt intresse här.

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.