Skip to content

Grundkurs ISO 45001:2018

Jobba framgångsrikt med arbetsmiljöfrågorna i ett ledningssystem enligt ISO 45001:2018

Mål

Efter kursen känner du till kraven i standarden ISO 45001:2018 och förstår dess struktur. Du får förståelse för olika intressenters behov och kan använda standarden för att förbättra er riskhantering. Du lär dig också att skapa ett ledningssystem som konkret hjälper er att uppnå era arbetsmiljömål.

Kursen riktar sig till

dig som arbetar med att införa och/eller utveckla ett ledningssystem för arbetsmiljö och till dig som behöver en bra grund inför en certifiering av ert företag

Innehåll

 • ISO 45001 – bakgrund och syfte
 • Att använda ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågorna – vad är nyttan?
 • Överblick och standardens struktur
 • High Level Structure
 • Termer och definitioner
 • Genomgång av standardens krav
 • Riskhantering och faror
 • Risker samt möjligheter
 • Lagar och andra krav: identifiering, styrning och uppföljning av efterlevnad

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd

2 dagar

Pris

I priset ingår en egen kopia av ISO standarden, kursdokumentation och kursintyg. Vid utbildning i klassrum ingår även fika och lunch. Efter slutförd utbildning får du dessutom tillgång till online self-assessment suite som hjälper dig självskatta din förståelse för standarden och hur ledningssystemet kan stödja din verksamhet.

För detaljerade priser se kurstabell nedan.

Distansutbildning

För att delta i en distansutbildning behöver du en internetuppkoppling och en dator/surfplatta med audiofunktion.

Mer information

Kontakta Annika Åblad, 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på kursplatsen i kurstabellen nedan eller använd bokningsknappen upp till höger på sidan. Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.

Behöver du hjälp med bokningsprocessen? Ta del av vår snabbguide, följ länken till FAQ (på engelska) eller kontakta oss.

Mål

Efter kursen känner du till kraven i standarden ISO 45001:2018 och förstår dess struktur. Du får förståelse för olika intressenters behov och kan använda standarden för att förbättra er riskhantering. Du lär dig också att skapa ett ledningssystem som konkret hjälper er att uppnå era arbetsmiljömål.

Kursen riktar sig till

dig som arbetar med att införa och/eller utveckla ett ledningssystem för arbetsmiljö och till dig som behöver en bra grund inför en certifiering av ert företag

Innehåll

 • ISO 45001 – bakgrund och syfte
 • Att använda ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågorna – vad är nyttan?
 • Överblick och standardens struktur
 • High Level Structure
 • Termer och definitioner
 • Genomgång av standardens krav
 • Riskhantering och faror
 • Risker samt möjligheter
 • Lagar och andra krav: identifiering, styrning och uppföljning av efterlevnad

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd

2 dagar

Pris

I priset ingår en egen kopia av ISO standarden, kursdokumentation och kursintyg. Vid utbildning i klassrum ingår även fika och lunch. Efter slutförd utbildning får du dessutom tillgång till online self-assessment suite som hjälper dig självskatta din förståelse för standarden och hur ledningssystemet kan stödja din verksamhet.

För detaljerade priser se kurstabell nedan.

Distansutbildning

För att delta i en distansutbildning behöver du en internetuppkoppling och en dator/surfplatta med audiofunktion.

Mer information

Kontakta Annika Åblad, 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på kursplatsen i kurstabellen nedan eller använd bokningsknappen upp till höger på sidan. Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.

Behöver du hjälp med bokningsprocessen? Ta del av vår snabbguide, följ länken till FAQ (på engelska) eller kontakta oss.

Pedagogiskt redovisat. Bra gruppuppgifter.

 • Göran Låås
 • ,
 • SAAB AB

Tycker att jag som blivande revisor inom 45001 har fått en bra grund.

 • Morten Stig

Både lärare och upplägget med grupparbetena för att knyta an till verkligheten var väldigt mycket bättre än andra kurser jag gått på distans. Det är ju trots allt en utmaning att få igång folk när man inte har dem framför sig i verkligheten.

 • Pia Danielsson
 • ,
 • Mondi Dynäs AB

Önskar du nyhetsbrev om våra kurser?

Anmäl dig här!