Skip to content

Förändring som leder till förbättring

Lär dig att utveckla medarbetare, processer och verktyg för en välförankrad förändring

Mål

Efter kursen har du fått en förståelse för grundläggande processer och principer inom förändringsledning. Du lär dig implementera och stötta effektiva och värdeskapande organisationsförändringar som bidrar till bättre processer samt ökad nöjdhet bland medarbetare, kunder och andra intressenter.

Kursen riktar sig till

dig som leder teams eller projekt, är verksamhetsutvecklare, kvalitetsansvarig eller processägare samt till dig som vill förstå hur du kan bidra till positiva förändringar.

Innehåll

 • Förändringar i organisationen, värdegrund och kultur
 • Att tänka förändring: PDCA, SWOT analys, kraftfältsanalys
 • Att förstå förändring: hinder, möjliggörare, systematisk förändring, process förbättring, breakthrough/step change
 • Inlärningsmönster
 • Beredskap för förändring: kundernas och andra intressenters krav och involvering (engagemang)
 • Att leda förändring: förändringscyklar, förändringskurvan, ledningsprocesser, planering, roller
 • Förändringsarbete i disruptiva situationer

Förkunskaper

Viss erfarenhet av ledningssystem, t e x ISO 9001, ISO 14001 och liknande, eller processarbete rekommenderas.

Kursledare

Kursen genomförs av erfarna revisorer och kursledare.

Kurslängd

8 timmar

Pris

SEK 6.490 exkl. moms. I priset ingår dokumentation och kursintyg.

Distansutbildning

För att delta i en distansutbildning behöver du en internetuppkoppling och en dator/surfplatta med audiofunktion och gärna webkamera. Vi använder vanligtvis plattformen GoToTraining och informerar dig i tid om de tekniska förutsättningarna

Mer information

Kontakta Annika Åblad, 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på kursplatsen i kurstabellen nedan eller använd bokningsknappen upp till höger på sidan. Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.

Behöver du hjälp med bokningsprocessen? Ta del av vår snabbguide, följ länken till FAQ (på engelska) eller kontakta oss.

Mål

Efter kursen har du fått en förståelse för grundläggande processer och principer inom förändringsledning. Du lär dig implementera och stötta effektiva och värdeskapande organisationsförändringar som bidrar till bättre processer samt ökad nöjdhet bland medarbetare, kunder och andra intressenter.

Kursen riktar sig till

dig som leder teams eller projekt, är verksamhetsutvecklare, kvalitetsansvarig eller processägare samt till dig som vill förstå hur du kan bidra till positiva förändringar.

Innehåll

 • Förändringar i organisationen, värdegrund och kultur
 • Att tänka förändring: PDCA, SWOT analys, kraftfältsanalys
 • Att förstå förändring: hinder, möjliggörare, systematisk förändring, process förbättring, breakthrough/step change
 • Inlärningsmönster
 • Beredskap för förändring: kundernas och andra intressenters krav och involvering (engagemang)
 • Att leda förändring: förändringscyklar, förändringskurvan, ledningsprocesser, planering, roller
 • Förändringsarbete i disruptiva situationer

Förkunskaper

Viss erfarenhet av ledningssystem, t e x ISO 9001, ISO 14001 och liknande, eller processarbete rekommenderas.

Kursledare

Kursen genomförs av erfarna revisorer och kursledare.

Kurslängd

8 timmar

Pris

SEK 6.490 exkl. moms. I priset ingår dokumentation och kursintyg.

Distansutbildning

För att delta i en distansutbildning behöver du en internetuppkoppling och en dator/surfplatta med audiofunktion och gärna webkamera. Vi använder vanligtvis plattformen GoToTraining och informerar dig i tid om de tekniska förutsättningarna

Mer information

Kontakta Annika Åblad, 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på kursplatsen i kurstabellen nedan eller använd bokningsknappen upp till höger på sidan. Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.

Behöver du hjälp med bokningsprocessen? Ta del av vår snabbguide, följ länken till FAQ (på engelska) eller kontakta oss.