Skip to content

Import & export

Food Safety Modernization Act (FSMA) är en av de mest omfattande och breda lagstiftningarna om livsmedelssäkerhet i USA, utformad för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Begär information

Vet du vad du behöver?

Begär offert