Skip to content

Matförpackning

Certifiering av ditt förpackning tillverkningssystem visar ditt engagemang för de säkerhets-, kvalitets- och driftskriterier som krävs med avseende på laglig efterlevnad och konsumentskydd.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Begär information

Vet du vad du behöver?

Begär offert