Vi söker nu revisorer inom FSC och PEFC

Som ett led I vår fortsatta expansion, söker vi nu revisorer inom FSC och PEFC, gärna i kombination med ISO 14001 och/eller andra standarder.

Vilka är dina uppgifter?

Som revisor kommer du att utföra revisioner inom FSC Chain of Custody & PEFC Chain of Custody och/eller FSC Forest Management & PEFC Forest Management för DNV:s räkning och kommer att vara ansvarig för dokumentation och rapportskrivning. Du kommer att ha nära kontakt med kunder på alla ledningsnivåer, fastställa revisionsplaner och se till att tillämpliga bestämmelser och tidsramar följs. Dessutom ansvarar du för uppföljning av kundernas avvikelser och att hantering sker enligt gällande bestämmelser.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder dig ett självständigt, varierat arbete med stort ansvar i en internationell miljö och omfattande möjligheter till professionell och personlig utveckling.

  • Upprätthållande av din kompetens och dina kvalifikationer
  • DNV:s utbildnings- och kvalificeringsprogram
  • Möjligheter att arbeta med intressanta och utmanande projekt
  • Tillgång till ett omfattande kompetensnätverk
  • Du kommer att ingå i ett team av erfarna revisorer
  • Du kommer att vara en del av en sammansvetsad organisation!

Om dig

Lämna din intresseanmälan genom att fylla i det korta formuläret! Du behöver inte skriva ett personligt brev eller skicka ett CV!

Recruitment Button 280x60

Har du några frågor?

För ytterligare information vänligen kontakta: Patrik Flink, Operations Manager, Sweden at +46 708 301 683 eller patrik.flink@dnv.com.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

FSC® COC - Beskrivning av utvärderingsprocessen (engelska)

 

FSC® och PEFC COC certifieringssystem (engelska)

 

FSC® COC - Användning av FSC:s etiketter och varumärken (engelska)

 

FSC® hemsida

 

Kommentarer klagomål och formella klagomål

 

Kommande revisioner av Control Wood

 

FSC® offentlig sökning

Sök efter giltiga certifikat.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.