Skip to content

Riskhantering – hitta er modell med ISO 31000

Riskhantering är ett område som lyfts i de nya standarderna - här behöver man ta ett bredare perspektiv och koppla risker – och möjligheter – till en plan. Standarden ISO 31000 – Risk Management är ett bra verktyg för dig som vill hitta en modell för Risk management som en del av ert ledningssystem.

Många avvikelser - stor potential att hitta möjligheter

I arbetet med övergången till de nya ISO-standarderna är riskhantering ett område där vi ser flest avvikelser – många har identifierat riskerna, men missat möjligheterna.

- Vanligt att man identifierar riskerna, men missar nästa steg; hur ska de hanteras? Prioritera riskerna och gör en plan. Tänk ”Vad kan hindra oss från att leverera?” Se både externt och internt. Och vänd på frågan. Vilka av våra risker kan vi vända till möjligheter, tipsar Sverker Thurén, Lead Auditor och Kunskapsledare för ISO 9001, hos DNV GL.

Fördelar med Risk Management

ISO 31000 – Risk Management är en standard som ger dig stöd för att komma vidare och få struktur och framgång i ert arbete med riskhantering. 

Det finns en rad fördelar med att jobba fokuserat med Risk Management: 

  • bidrar till att öka värdet av företaget genom att vara ett beslutsstöd 
  • minimera överraskningar 
  • samt öka förmågan att uppfylla mål genom identifiering, utvärdering och hantering av risker kan ni maximera möjligheter och minska tiden för att hantera överraskningar hjälper era att göra riskanalysen effektiv


Lär dig mer på vår kurs: ISO 31000 - Risk Management 

Kursen lär dig förstå och hitta en modell för Risk management och hur detta ökar värdet av företaget genom att vara ett beslutsstöd, minimering av överraskningar samt ökad förmåga att uppfylla era mål. Investera 1 dag som ger dig interaktiva övningar och exempel. 

Nästa tillfälle 14 november. Mer info och bokning >