ISO 45001 – standarden för arbetsmiljö är publicerad

ISO publicerade den 12 mars den slutgiltiga versionen av ISO 45001, som därmed ersätter OHSAS 18001. Nu startar migreringsperioden* för de företag som är certifierade eftersom OHSAS 18001 upphöra att gälla om 3 år.

Publiceringen av standarden är avslutningen på ett 5 år långt utvecklingsarbete. Förslaget till slutgiltig standard gick igenom omröstningen med 57 röster (93 %) för och släpptes därmed enligt plan den 12 mars, 2018.

I den slutgiltiga versionen  gjordes endast mindre ändringar jämfört med FDIS-versionen från November 2017. Därmed behöver du, om du redan påbörjat migreringen från OHSAS 18001 till ISO 45001 inte göra några större förändringar. Har du inte redan börjat är det nu dags att planera för migreringen* till ISO 45001.

”Företag som är certifierade enligt OHSAS 18001 har tre år på sig att migrera till ISO 45001. Det är stora skillnader i den nya ISO 45001 jämfört med OHSAS 18001, och vi rekommenderar att man börjar förbereda sig så snart som möjligt för att klara kraven i den nya standarden, säger Sharam G. Maralani, Director of technology and services, hos DNV GL – Business Assurance.

I mars 2021 behöver företag som har certifiering enligt OHSAS 18001 vara klara med sin migrering, medan företag som planerar att certifiera sitt ledningssystem för arbetsmiljö kan fokusera på den nya ISO 45001.

”DNV GL kommer söka ackreditiering så snart som möjligt. Vi har redan god kunskap om den nya standarden och dess ändringar, och kan hjälpa befintliga och nya kunder med de olika stegen i migreringen, samt med certifiering, säger Maralani. 

Om ISO 45001

Standarden baseras på OHSAS 18001 samt såväl riktlinjer från International Labour Organization ILO-OSH, olika nationella standarder som ILOs internationella arbetsmiljöstandarder och konventioner. Den använder ISO High Level Structure (HLS), som anger strukturen för alla ISOs standarder för ledningssystem. Den nya standarden innehåller ett antal betydande ändringar jämfört med OHSAS 18001, vilka fram tills nu har betraktats som frivilliga standarder inom området. Att införa en ny standard för arbetsmiljö inom ISOs ramverk ger en smidigare process för företag som redan är certifierade enligt andra ISO standarder så som ISO 9001 och ISO 14001. Klicka här för att läsa mer om förändringarna i ISO 45001.

Starta processen

”På DNV GL ser vi ofta att företag har frågor i starten av en migrerings- eller övergångsprocess till en ny standard, och många söker stöd för att få processen att gå så smidigt som möjligt. Därför har vi utvecklat tre paket för att stödja företag i alla steg i processen, förklarar Maralani.

Med stöd från paketen kan företagen förbereda sig, utvärdera om de är redo och effektivt slutföra migreringen/certifieringen. Paketen inkluderar allt från förberedelse och utveckling till implementering, och innehåller anpassade tjänster, material och stöd i varje fas.

Paketen innehåller:

  • Självstudiematerial, inklusive webinars, e-learning, vägledning för migrering, checklistor samt öppna eller företagsinterna kurser.
  • Gap analys
  • Migrerings-/certiferingsrevision och benchmarking verktyg

För mer information om ISO 45001, ändringarna och paketen, se vår sida där vi har samlat allt om migreringen till ISO 45001.


*Varför migrering? Eftersom det handlar om att gå från en standard till en annan kallas ’övergången’ migrering. Jämför med den de nya ISO 9001 och ISO 14001 där det handlade om en övergång mellan olika versioner av samma standard