Skip to content

ISO 45001 – på väg mot nästa steg

I processen att ta fram ISO 45001, den nya arbetsmiljöstandarden, har nu de 3000 kommentarerna från den första omröstningen granskats. DIS2 är nästa steg i arbetet, och här sammanfattar vi kort stegen till färdig standard, nyheterna och hur du kan förbereda dig. ISO 45001 kommer, när den är publicerad, att ersätta OHSAS 18001.

Sedan det första förslaget till standard inte gick igenom vid omröstningen i maj förra året har ungefär 3000 kommentarer behandlats för att ta fram ett nytt förslag.

De största förändringarna mellan det första och andra förslaget är:

 • Bättre samstämmighet och struktur i förhållande till ISO 14001
 • Förbättrade definitioner och ett mer konsekvent användande av de begrepp som används
 • Numreringen av delkraven är uppdaterad
 • Uppdaterade krav kring incidenter
 • Annex A är helt uppdaterat och omgjort för att baseras på DIS 2

(en mer detaljerad beskrivning finns i dokumentet som du kan ladda ned här nedan)

Omröstningen pågår fram till den 19 juli och därefter utvärderas resultatet vid ett möte ( Project Committee ISO/PC 283 samt arbetsgruppen) i Melaka, Malyasia i september 2017.  DNV GL – Business Assurance deltar i arbetet både genom IIOC – Independent International Organisation for Certification och direkt som representant i ISOs kommitté.

Publicering av den färdiga standarden

Två olika scenarier avgör hur tidplanen för när den slutgiltiga standarden publiceras.

 • Om DIS 2 endast möter ett begränsat antal kommentarer avslutas granskningen av DIS2 vid mötet i september. Man kan då hoppa över FDIS-steget (Final Draft Standard/Slutgiltigt förslag till standard) och publicera standarden i November 2017.
 • Om man bedömer att FDIS-steget är nödvändigt, eller det kommer ett stort antal kommentarer, beräknas den slutgiltiga standarden kunna publiceras tidigast Mars 2018.

Hur kan man förbereda sig?

 1. Information 
  Förslaget till standard finns nu att köpa och ger en inblick i hur den slutgiltiga standarden kommer att se ut. 
 2. Kunskap 
  Skaffa kunskap. Se Kurs ISO 45001 - Nyheterna och att använda ledningssystemet för arbetsmiljö
 3. Gör en plan 
  Gör en plan för övergång från OHSAS 18001 till ISO 45001. 
  Inte certifierad enligt OHSAS 18001? Läs mer om stegen mot certifiering här.  

Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Förbered

 1. Gör en gap-analys  
  Precis som för de nya ISO 9001 och ISO 14001-standarderna kan du göra en gap-analys över gapet mellan ert nuvarande ledningssystem och ISO 45001. Läs mer här och kontakta oss för mer info. 
 2. Implementera ert ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001  
  DNV GL kan göra en förrevision som hjälper er att kartlägga hur väl ert ledningssystem är implementerat.      

More information

 

ISO/DIS 45001

Key changes between DIS 1 and DIS 2