Skip to content

ISO 45001 – ISO släpper FDIS i slutet av november

Den nya arbetsmiljöstandarden, ISO 45001 kommer släppas som FDIS (Final Draft International Standard) i slutet av november. I det fall den går igenom omröstningen beräknas standarden att publiceras i februari 2018.

Efter den senaste omröstningen av DIS2-utgåvan (Draft International Standard) där DNV GL deltog (i arbetsgruppen ISO/PC 283) har standarden nu kommit vidare till FDIS-steget.

ISOs medlemmar har nu två månader på sig att rösta Ja eller Nej. Blir det ett positivt resultat kan en slutgiltig version av standarden släppas i februari 2018.

Vad innebär detta för ert nuvarande ledningssystem för arbetsmiljö?  

När ISO 45001 publicerats kommer OHSAS 18001/18002 att dras tillbaka. Företag och organisationer som redan är certifierade kommer att få 3 år på sig att migrera. 

Stegen för hur du migrerar ditt nuvarande OHSAS 18001-certifikat till ISO 45001 kommer att bestämmas av regler från  International Accreditation Forum (IAF). Enligt IAFs regler kommer DNV GL inte att ställa ut oackrediterade ISO 45001-certifikat.

Beroende på er nuvarande certifiering kan migreringen göras enligt en av dessa processer:

  • Ett ackrediterat OHSAS 18001 certifikat kan migreras till ISO 45001 senast 3 år efter att ISO 45001 publicerats, enligt en process 
  • Ett OHSAS-certifikat som inte är ackrediterat behöver migreras enligt en särskild process för att det ska gå så smidigt som möjligt

Vi kommer att publicera processen för migrering enligt de olika procedurerna i början av 2018.

Hur kan ni förbereda er?

Organisationen kan redan nu börja förbereda sig inför migreringen/certifiering enligt ISO 45001 och vi kan stödja er i processen:

  • Informera er om processen och använd vår ’self-assessment rediness checklist’
  • Gap-analys
  • E-learning
  • Utbildning
  • Revisioner för att migrera/certifiera till ISO 45001

Besök vår ISO 45001 sida för mer information.