FSSC 22000 lägger till krav i version 6

FSSC 22000 är redan ett omfattande certifieringssystem för ledningssystem för livsmedelssäkerhet, och i den nya version 6 förbättras livsmedelssäkerheten och hållbarheten ytterligare.

Den uppdaterade version 6 av FSSC 22000 släpptes i april 2023.

"FSSC 22000 är redan ganska omfattande och innehåller redan ISO 22000, det branschrelevanta Pre-Requisite Program och ytterligare krav som definieras av FSSC. Den nya versionen stärker kraven för certifieringsorgan, revisionstid och livsmedelsförluster och avfall för att hjälpa organisationer att leverera på FN: s SDG", säger Stefano Crea, Global Market and Industries Director i DNV.

Dessutom innebär den nya version 6 förändringar i produktkategorier, omjustering av livsmedelskedjans kategorier och integrering av krav på livsmedelssäkerhet och kvalitetskultur.

Företag som redan är certifierade har fram till den 1 april 2024 på sig att förbereda sig. Alla certifieringsrevisioner från och med det datumet kommer att ske enligt FSSC 22000 version 6. Övergångsfönstret är 12 månader, vilket innebär att alla uppgraderingsrevisioner måste vara slutförda före den 31 mars 2025.

"Särskilda regler gäller för dem som har revisionsdagar mellan mars och april 2024 när det gäller vilken version som kan tillämpas på de olika stegen i revisionen. Vår rekommendation är att företag med befintliga certifikat börjar förbereda sig så tidigt som möjligt och planerar för att implementera alla krav i linje med den uppgraderade Version 6", säger Stefano Crea.