Skip to content

DNV vinner utmärkelsen BRCGS Certification Body of the Year (Årets certifieringsorgan)

Utnämningen är ett erkännande av DNV:s bidrag till att säkerställa kvalitet och integritet inom certifiering för främjande av livsmedelssäkerheten.

BRCGS utmärkelser för Food Safety Europe 2023 tillkännagavs som en del av organisationens årliga Food Safety Europe-konferens som hölls den 1 februari i London. Genom att vinna utmärkelsen blev det också officiellt att DNV har behållit sin 5-stjärniga KPI-klassificering. Detta är det betyg för serviceprestanda som utfärdas av BRCGS och som återspeglar certifieringsorganets övergripande förvaltning av BRCGS-systemet.

"Vi är mycket stolta över att få denna utmärkelse och över att vara ett 5-stjärnigt certifieringsorgan för BRCGS-livsmedelsstandarderna. Allt detta är tack vare vårt tekniska team och våra revisorer", säger Stefano Crea, Global Market & Industries Director inom Business Assurance på DNV. "Standarder och oberoende certifiering blir allt viktigare för företag för att garantera konsumenternas säkerhet och kontinuitet i verksamheten. Inom DNV är vi övertygade om att det är vår skyldighet att bidra till att främja certifiering för att hjälpa företag att förbättra sig och bygga upp förtroende."

Utmärkelsen BRCGS Certification Body of the Year är en indikation på DNV:s fortlöpande engagemang för att stödja innovation och excellens inom utveckling av standarder, utbildning och tredjepartscertifiering för företag inom livsmedels- och konsumentproduktsektorn. Endast BRCGS 5-Star Certification Bodies är berättigade till denna utmärkelse, som är ett prestationsmått för kompetens och professionalism vid genomförandet av BRCGS-revisioner.

BRCGS är ett marknadsledande globalt varumärke som bidrar till att skapa förtroende i leveranskedjan. Dess globala standarder för livsmedelssäkerhet, t.ex. BRCGS Food and Packaging, är benchmarkade av GFSI. Syftet är att sätta standarden för god tillverkningspraxis och hjälpa till att ge kunderna garantier för att produkterna är säkra, lagliga och av hög kvalitet. Årets certifieringsorgan tilldelas för att ha visat ett kontinuerligt och hängivet stöd för programmet för globala standarder. Det är ett erkännande av certifieringsorganets förmåga att hjälpa intressenter att genomföra och uppnå BRCGS-certifiering.

"Jag är glad att kunna meddela att DNV har vunnit priset för Årets certifieringsorgan vid årets Food Safety Europe Conference. Vi har haft en långvarig relation med DNV och förlitar oss på utmärkta partners för att leverera våra certifieringsprogram över hela världen. DNV är en femstjärnig partner som strävar efter att se till att kunderna får det bästa värdet av våra program. De fortsätter att utöka sin geografiska täckning och leverera vår breda portfölj av program till alla aktörer i livsmedelsförsörjningskedjan för att stödja vår vision om att leverera vetenskap för en säkrare värld", säger Angela O'Donovan, chef för standarder BRCGS.

Läs mer på BRCGS webbplats.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.