Skip to content

DNV går samman med Nixu och Applied Risk för att skapa en av Europas starkaste leverantörer av cybersäkerhetstjänster

DNV, global leverantör av kvalitetssäkring och riskhantering, skapar ett av Europas snabbast växande företag inom cybersäkerhetstjänster när DNV:s befintliga cybersäkerhetsverksamhet går ihop med de nyförvärvade företagen Nixu och Applied Risk.

Sammanslagningen samlar över 500 experter inom cybersäkerhet för att skydda krävande IT- och industriella system inom flera branscher. 2021 förvärvade DNV den Amsterdam-baserade industriella cybersäkerhetsspecialisten Applied Risk, och i december 2023 blev även cybersäkerhetsföretaget Nixu, med huvudkontor i Helsingfors, en del av verksamheten.

Remi Eriksen, koncernchef och vd för DNV

“Cyberrisker kan få enorma konsekvenser för säkerhet, tillförlitlighet, miljö och ekonomi, och hota våra samhällsfunktioner. Genom att kombinera våra styrkor – Nixus breda tjänsteutbud av IT- och cybersäkerhetstjänster, Applied Risks ledande position inom säkra industriella informations- och styrsystem, och DNV:s expertis inom kritiska infrastrukturbranscher – ger vi våra kunder en heltäckande lösning för alla cybersäkerhetsbehov, och förbereder oss för en betydande framtida tillväxt”, säger Remi Eriksen, koncernchef och vd för DNV.

Nixu:s vd Teemu Salmi har utsetts att leda den nya verksamheten, som från mitten av 2024 kommer att gå under varumärkesnamnet DNV Cyber. Från sina kontor i elva länder erbjuder företaget nu ett ännu större sortiment av konsult- och ledningstjänster inom cybersäkerhet.

Teemu Salmi, vd för DNV:s nya cybersäkerhetsverksamhet

"Vårt gemensamma mål är att vara det mest kundcentrerade företaget inom cybersäkerhetstjänster i Europa. Det som möjliggör detta är de exceptionella människor som utgör vår verksamhet och levererar värde till våra kunder. Här kan proffs på cybersäkerhet växa och göra skillnad. Och här kommer företag från hela världen att söka den tillförlitliga tekniska expertis de behöver för att förbättra säkerheten och motståndskraften i en tid av ökande digitala risker, geopolitisk osäkerhet och skärpt lagstiftning, säger Teemu Salmi, vd för DNV:s nya cybersäkerhetsverksamhet.

DNV och Nixu har också slagit samman sina verksamheter för certifiering av ledningssystem, vilket ökar kapaciteten för certifiering av informationssäkerhet och utbildningstjänster. Detta omfattar certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27001), nationella säkerhetsbedömningar, CSA STAR-molntjänstcertifieringar, säkerhetsbedömningar för betalkortsindustrin (PCI) och säkerhetsbedömningar av informationssystem för hälso- och sjukvården.

Den sammanslagna verksamheten, i samverkan med kunder och säkerhetsbranschen, kommer att driva innovation och föregå med branschens bästa praxis, inte minst tack vare DNV:s långsiktiga engagemang för forskning och innovation, där fem procent av företagets intäkter återinvesteras i forsknings- och utvecklingsprogram.

Bilder

 

Bilder finns att ladda ner här