Skip to content

Dags att sätta igång med övergången till GLOBALG.A.P. IFA v6

GLOBALG.A.P. slutförde sin flaggskeppsrevision av IFA-standarden (Integrated Farm Assurance) i september 2022 och övergången till den nya v6-standarden inleds den 1 januari 2024.

Revideringen har utformats för att effektivisera GLOBALG.A.P.s erbjudanden, göra dem mer intuitiva och uppmuntra digitalisering och användning av data inom sektorn.

Den tidigare versionen 5.4-1 av standarden hade erkänts av GFSI för kategorierna Frukt & Grönsaker och Vattenbruk. Eftersom GFSI-kraven inte är relevanta för alla producenter har GLOBALG.A.P. behållit två möjliga versioner:

  • IFA v6 Smart, som inte är föremål för GFSI benchmarking, är lämplig för de flesta producenter.
  • IFA v6 GFS, som är erkänd av GFSI, är giltig för växter (tidigare gröda) och vattenbruk.

"Det finns många fördelar med GLOBALG.A.P:s reviderade IFA v6. Den möjliggör mer strömlinjeformade, intuitiva och digitaliserade lösningar för hela sektorn. Samtidigt som revideringen på många sätt har förenklat standarden är förändringarna i själva standarden och vissa av dess tillägg omfattande. Vi uppmanar alla organisationer att identifiera vilka förändringar som påverkar dem och vidta tidiga åtgärder för att säkerställa en smidig övergång", säger Francesco di Sarno, Global Food & Beverage Manager i DNV.

De viktigaste förändringarna i v6. avser en förenklad struktur och ett förenklat språk samt utökade kriterier för hållbarhet och kontinuerlig förbättring på producentnivå.

Dessutom har området Crop bytt namn till Plant och två ytterligare kategorier har bekräftats: växtförökningsmaterial (PPM) och kombinerbara grödor (CC).