Barbara Frencia vald till vice ordförande för IIOC

Independent International Organisation for Certification (IIOC) är ett branschorgan för viktiga internationella certifieringsorgan.

IIOC:s verkställande direktör Marcus Long är glad att kunna bekräfta Barbara Frencia, VD för Business Assurance i DNV, som IIOC:s vice ordförande och utsedd ordförande.

"Det gläder mig att Barbara tar på sig rollen som vice ordförande, vilket leder till att hon tar på sig rollen som IIOC:s ordförande 2024. Barbara har varit ett utmärkt tillskott till IIOC:s styrelse sedan hon kom med 2021 och kommer att fortsätta att bidra till de viktiga prioriteringar som IIOC kommer att arbeta med för IIOC:s medlemmars kunder och intressenter", säger Marcus Long.

IIOC representerar internationella certifieringsorgan och har som vision att främja värdet av högkvalitativ ackrediterad certifiering och andra säkerhetstjänster för att säkerställa kostnadseffektiva och högkvalitativa fördelar för alla kunder och deras kunder och intressenter.

IIOC har sedan starten 1993 representerat medlemmarnas åsikter i frågor som rör certifiering och försäkringstjänster och har gett tekniska bidrag som påverkar beslutsfattandet på detta område. Medlemskap i IIOC är öppet för internationella certifieringsorgan samt nationella och regionala certifieringssammanslutningar som delar och stöder IIOC:s mål.

"Det är en stor ära för mig att bli vald av mina kollegor till IIOC:s vice ordförande och till utsedd ordförande. Ledningssystem och certifiering blir allt viktigare för företag för att hantera och minska risker, säkerställa kontinuitet i verksamheten och bygga upp motståndskraft. Att höja kvaliteten på ackrediterad certifiering är viktigt för att hjälpa företag att bygga upp förtroende och intressenternas tillit", säger Barbara Frencia.

Besök den IIOC:s webbplats.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.