Skip to content

Webinar: Bättre internrevision

Delta i vårt webbinarium, där vi förklarar hur du kan få ut det mesta av interna revisioner för din organisation.

Undrar du hur du kan få ut mer av internrevisioner?

Ibland hör vi från våra kunder att det är svårt att få ut något av internrevisioner och att de bara ses som en obligatorisk del av systemet, en nödvändighet.

Men tänk om internrevisioner verkligen var resultatinriktade och involverade medarbetarna?

Internrevisioner är viktiga eftersom de är kopplade till effektivitet, kvalitet, riskhantering och ständiga förbättringar i din organisation. När det gäller att upprätthålla ISO-system är de också ett standardkrav och ett välbekant inslag i den årliga kalendern för ISO-certifierade organisationer. Interna revisioner är ett viktigt verktyg för att få in ledningssystemet i organisationens dagliga arbete.

Delta i vårt webbinarium "Bättre interna revisioner", där vi förklarar hur du kan få ut det mesta av interna revisioner för din organisation.

Torsdagen den 8 februari 2024, kl. 9.00-10.00

Vi vill ge dig bästa praxis och tips som hjälper dig att se internrevisioner som en verklig förbättring av din organisations processer och övergripande resultat. Internrevisioner är ett utvärderingsverktyg för utveckling för alla organisationer, oavsett bransch. Du kommer också att lära dig vilka verktyg DNV erbjuder för att inspirera dig i utformningen av dina interna revisioner.

Martin Freed är en erfaren utbildare och managementkonsult med spetskompetens inom hållbarhet, verksamhetssystem och ledarskap. Martin har utbildat deltagare och företag i alla branscher inom området i mer än tjugofem år, är en uppskattad pedagog och inspiratör och håller regelbundet kurser för DNV. Martin har även varit vd för två företag och kan därför belysa och exemplifiera från såväl en chefsposition som från medarbetarperspektivet. Den teoretiska grunden kommer ursprungligen från utbildningen till civilingenjör i industriell ekonomi.

När du registrerar dig för webbinariet kommer du att få en inspelning av webbinariet via e-post - även om du inte har möjlighet att delta.

Registrera dig idag!

Undrar du hur du kan få ut mer av internrevisioner?

Ibland hör vi från våra kunder att det är svårt att få ut något av internrevisioner och att de bara ses som en obligatorisk del av systemet, en nödvändighet.

Men tänk om internrevisioner verkligen var resultatinriktade och involverade medarbetarna?

Internrevisioner är viktiga eftersom de är kopplade till effektivitet, kvalitet, riskhantering och ständiga förbättringar i din organisation. När det gäller att upprätthålla ISO-system är de också ett standardkrav och ett välbekant inslag i den årliga kalendern för ISO-certifierade organisationer. Interna revisioner är ett viktigt verktyg för att få in ledningssystemet i organisationens dagliga arbete.

Delta i vårt webbinarium "Bättre interna revisioner", där vi förklarar hur du kan få ut det mesta av interna revisioner för din organisation.

Torsdagen den 8 februari 2024, kl. 9.00-10.00

Vi vill ge dig bästa praxis och tips som hjälper dig att se internrevisioner som en verklig förbättring av din organisations processer och övergripande resultat. Internrevisioner är ett utvärderingsverktyg för utveckling för alla organisationer, oavsett bransch. Du kommer också att lära dig vilka verktyg DNV erbjuder för att inspirera dig i utformningen av dina interna revisioner.

Martin Freed är en erfaren utbildare och managementkonsult med spetskompetens inom hållbarhet, verksamhetssystem och ledarskap. Martin har utbildat deltagare och företag i alla branscher inom området i mer än tjugofem år, är en uppskattad pedagog och inspiratör och håller regelbundet kurser för DNV. Martin har även varit vd för två företag och kan därför belysa och exemplifiera från såväl en chefsposition som från medarbetarperspektivet. Den teoretiska grunden kommer ursprungligen från utbildningen till civilingenjör i industriell ekonomi.

När du registrerar dig för webbinariet kommer du att få en inspelning av webbinariet via e-post - även om du inte har möjlighet att delta.

Registrera dig idag!

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.