Skip to content

Global Seafood Expo

Årets konferens täcker viktiga frågor som påverkar dagens fisk- och skaldjursindustri och fokuserar på vattenbruk, företagens sociala ansvar, livsmedelssäkerhet och pandemins inverkan på den globala fisk- och skaldjurshandeln.

2024 års konferensprogram innehåller mer än 20 utbildningssessioner som presenteras av ledande experter inom fisk- och skaldjursindustrin. Detta inkluderar en sponsrad session av DNV på temat "Do you know your hidden risks? A broader view is increasingly essential to produce sustainable seafood" tisdagen den 23 april från 14:00 CET till 14:45 CET.

DNV-experter kommer också att finnas på plats i vår monter i Hall 2, monter 2B104.

Mer information om den särskilda sessionen:

Följ med Stefano Crea, Global Market & Industries Director på DNV, till en session med Luciano Pirovano, Chief Sustainability Officer, Bolton and Tri Marine och Alf-Gøran Knutsen, CEO, Kvarøy Fiskeoppdrett AS, där de berättar om sina företags största risker och hur de arbetar med hållbarhet. Från miljöaspekter till människor och digitalisering delar dessa företag med sig av hur och varför detta ligger i framkant för att möta kundernas, konsumenternas och samhällets krav på hållbar fisk och skaldjur.

Lärandemål: Du kommer att lära dig mer om:

  • Vilka är de största riskerna och hindren som utmanar fisk- och skaldjursföretag idag?
  • hur globala aktörer hanterar kraven på hållbar fisk och skaldjur
  • hur de som presterar bäst arbetar för att stänga luckor, få kontroll och växa.

2024 års konferensprogram innehåller mer än 20 utbildningssessioner som presenteras av ledande experter inom fisk- och skaldjursindustrin. Detta inkluderar en sponsrad session av DNV på temat "Do you know your hidden risks? A broader view is increasingly essential to produce sustainable seafood" tisdagen den 23 april från 14:00 CET till 14:45 CET.

DNV-experter kommer också att finnas på plats i vår monter i Hall 2, monter 2B104.

Mer information om den särskilda sessionen:

Följ med Stefano Crea, Global Market & Industries Director på DNV, till en session med Luciano Pirovano, Chief Sustainability Officer, Bolton and Tri Marine och Alf-Gøran Knutsen, CEO, Kvarøy Fiskeoppdrett AS, där de berättar om sina företags största risker och hur de arbetar med hållbarhet. Från miljöaspekter till människor och digitalisering delar dessa företag med sig av hur och varför detta ligger i framkant för att möta kundernas, konsumenternas och samhällets krav på hållbar fisk och skaldjur.

Lärandemål: Du kommer att lära dig mer om:

  • Vilka är de största riskerna och hindren som utmanar fisk- och skaldjursföretag idag?
  • hur globala aktörer hanterar kraven på hållbar fisk och skaldjur
  • hur de som presterar bäst arbetar för att stänga luckor, få kontroll och växa.