Skip to content

Business Assurance - ViewPoint

Vad är viktigt för konsumenterna i den cirkulära omställningen?

Metodik

Undersökningen genomfördes i september 2021 med hjälp av CAWI-metoden (Computer Assisted Web Interviewing). Den omfattade 2 900 konsumenter i olika länder i Europa och Nordamerika.

Ytterligare anteckningar

  • Gröna cirklar i diagrammen: data som ligger betydligt över genomsnittet. Röda cirklar: betydligt under genomsnittet.
  • DK/DA: "vet inte" och/eller "svarade inte".
  • Generation Z: respondenter i åldern 18-24 år.
  • Generation Y: respondenter i åldern 25-39 år.
  • Generation X: respondenter i åldern 40-54 år.
  • Boomers: respondenter över 55 år.