Business Assurance - ViewPoint

Vad är viktigt för konsumenterna i den cirkulära omställningen?

  ViewPoint: Konsumenter i den cirkulära ekonomin - infografik

ViewPoint: Konsumenter i den cirkulära ekonomin - infografik

Se infografiken över vår undersökning: Vad är viktigt för konsumenterna i den cirkulära övergången?

  ViewPoint: Konsumenter i den cirkulära ekonomin - video

ViewPoint: Konsumenter i den cirkulära ekonomin - video

Titta på videon.