Skip to content

Allmänna insikter

Business Assurance - ViewPoint

Vad är viktigt för konsumenterna i den cirkulära omställningen?

Nästan hälften deltar aktivt i cirkulära åtgärder

Av dem som känner till cirkulär ekonomi uppger 44,9 % att de har omfattande kunskaper och deltar aktivt i cirkulära åtgärder, medan 55,1 % har hört talas om begreppet men inte känner till detaljerna.

Kunskapen och engagemanget är större bland de yngre generationerna. I åldersgruppen 18-24 år uppger 53,5 % att de har stor kunskap och stort deltagande, och 54,8 % i åldersgruppen 25-39 år säger samma sak. Av dem som är över 55 år är det bara 32,4 % som säger att de har omfattande kunskaper och deltar aktivt.

Konsumenterna ser komplexiteten i cirkularitet

De aspekter som anges som mest relevanta verkar återspegla vad som ligger närmast och är de viktigaste frågorna i en persons dagliga liv. Att minska avfallet anges som relevant av 62 % och att spara vatten av 61 %. Därefter följer begränsning av utsläppen av växthusgaser (57,7 %), minskad utvinning av naturresurser (53,9 %) och bättre arbetsförhållanden och sociala villkor (41,8 %). Alla aspekter får höga poäng, vilket kan tyda på att konsumenterna är medvetna om att cirkularitet är en systematisk utmaning som måste hanteras i flera dimensioner.

Personligt intresse och konsumtion i flera kanaler driver engagemanget

Så många som 43 % har hört talas om cirkularitet på grund av personligt intresse. Dessutom verkar konsumenterna få information via olika kanaler, t.ex. 60,9 % via media (sociala medier, TV, radio osv.), 26,8 % via politiska diskussioner och 23 % via vänner.

Med 20,9 % som anger kommunikation från varumärken som en informationskälla har företagen en outnyttjad potential att ytterligare engagera sig med konsumenterna.

Det personliga engagemanget är något högre bland de yngre generationerna. Detta kan bero på att äldre generationer tenderar att vara mer traditionella i sin mediekonsumtion.

Konsumenterna kan bidra

Nästan alla respondenter anser att konsumenterna kan spela en roll i den cirkulära ekonomin (86,1 %). Av dessa anser 65,4 % att de kan bidra genom att köpa hållbara produkter och genom att återvinna dem på rätt sätt. Intressant nog tror 20,7 % att bojkotter och påverkansarbete kan fungera, vilket kan utgöra en risk för företag som inte förbättrar och kommunicerar sitt bidrag till cirkulär ekonomi.

Potentiell påverkan påverkar köpbeteendet

Konsumenterna tänker på konsekvenserna av sina köpbeteenden. Totalt 48,1 % köper produkter med återvunna egenskaper och 62,9 % föredrar att köpa mindre eller köpa begagnade produkter.

Endast 14,6 % hade hyrt i stället för att äga. Detta återspeglar resultaten från företagens undersökning om cirkulär ekonomi ("How are companies transitioning towards the circular economy?", 2021), där de flesta företagen rapporterade att de fokuserade på befintliga produkter och livscykeln. Det fanns färre aktiviteter för innovation av affärsmodeller, såsom modeller för att hyra i stället för att äga.

När man tittar på beteendemönster verkar uppfostran och köpkraft spela en roll. De som är 55 år och äldre reparerar mer än de yngre. De yngre generationerna tenderar att köpa mer begagnat och hyra i stället för att äga. Detta kan vara en blandning av att det är trendigt och att yngre generationer har mindre köpkraft./p>

Innovativa företagsbidrag förväntas

De förväntar sig främst att företagen använder återvunna, återvinningsbara eller mindre produktförpackningar (67,3 %). Totalt 54,1 % anser att varumärkena bör ta ansvar för produkternas slutanvändning och 51,1 % anser att varumärkena bör lansera cirkulära och hållbara produkter.

TILLBAKA TILL DETALJERADE INSIKTER