Espresso-undersökning

Hantering av information gällande integritet

Hur hanterar företagen sina företagsrisker? Varför hjälper och stöttar en systematisk strategi för integritetshantering? Läs våra insikter nedan för att få veta mer.

Espresso-undersökning: Varför fungerar det att ha ett systematiskt tillvägagångssätt för integritetshantering?

Läs vår artikel för att ta reda på det.

Espresso-undersökning: Hantering av sekretessinformation - infografik

Se infografiken från vår Espresso-undersökning.

Espresso-undersökning: Hantering av sekretessinformation - video

Titta på videon.

Espresso-undersökning: Hantering av integritetsinformation - rapport

Se rapporten: Hur hanterar företagen företagsrisker?

System för hantering av informationssäkerhet och integritetsskydd

Upptäck våra certifieringar av ledningssystem.

Utbildning i informationssäkerhet och förvaltning av IT-tjänster

Ta reda på vilka kurser vi erbjuder.