Espresso-undersökning

Översikt över resultaten av energiaudits

Vad är det som företagen kämpar med i dag? Var finns de vanligaste bristerna och grundorsakerna till miljöledning? Läs våra insikter nedan för att få veta mer.
  Espresso-undersökning: Översikt över resultaten av energiaudits - infografik

Espresso-undersökning: Översikt över resultaten av energiaudits - infografik

Se infografiken från vår Espresso-undersökning.

  Espresso-undersökning: Översikt över resultaten av energiaudits - rapport

Espresso-undersökning: Översikt över resultaten av energiaudits - rapport

Se rapporten: Vad kämpar företagen med och var finns de vanligaste bristerna och grundorsakerna?

 

Energiförvaltning

Upptäck våra certifieringar av ledningssystem.

 

Utbildning i energi

Ta reda på vilka kurser vi erbjuder.