Skip to content

GlobalG.A.P IFA 5.0

Den nye versjonen har tatt hensyn til forenkling, eliminering av duplisering og logisk organisering og konsolidering av innhold, i tillegg til fokus på effektivisering og belønningssystem for flinke oppdrettere. 

Revisjonsleder i DNV GL, Jan Petter Kosmo, har følgende råd til deg som nå skal revideres i henhold til ny versjon: 

- Jeg anbefaler alle kunder å gå gjennom GRASP listen, samt gjøre self-assessments/interne inspeksjoner etter versjon 5.0. Dette for å lukke eventuelle avvik før vi kommer slik at revisjonen blir så effektiv som overhode mulig.

Sertifikater med versjon 4 er gyldig fram til juni 2017. 

De viktigste endringene 

Konsolidering av informasjon​    ​

Alle oppdateringer, oppklaringer og normgivende endringer som er kommunisert i Technical Newsletters de siste 4 årene er innlemmet i den nye versjonen.

Fokus på arbeidsgivers ansvar for de ansatte – GRASP modulen    ​

Versjon 5 inneholder 11 punkter med fokus på arbeidstakers rettigheter. Revisjon etter GRASP sjekklisten kan kun gjøres sammen med GlobalG.A.P  revisjoner og er obligatorisk for versjon 5 av Global G.A.P. For GRASP og Global G.A.P sjekklisten gjelder lovkravene der disse er strengere enn GRASP sjekklistene, og i alle andre tilfeller gjelder sjekklisten.

Økt fokus på dyrevelferd   

Det vil være mer fokus på dyrevelferd også for det som kalles cohabitant species, dvs. leppefisk.

Vedlikehold av utstyr og kontroll på leverandørkjeden   

​Nytt krav om vedlikehold av utstyr som er gjennomført av kompetent personell, samt økt fokus på krav til å godkjenne leverandører. Les mer om hvordan vi kan bistå med leverandørgodkjenning.

GFSI sertifisert prosesseringsanlegg (slakteri, fabrikk) synliggjøres​    

​Det skal indikeres på sertifikatet dersom oppdretteren prosesserer produktet og prosesseringsanlegget (post-farm) er GFSI sertifisert (Global Food Safety Initiativ)). Sampling av prosesseringsanlegg er ikke tillatt under Option1 Multisite med QMS. For mer informasjon om sertifisering iht mattrygghet.

Valg av annonsert revisjon eller «Unnannounced Reward Program»   

​For GlobalG.A.P Option 1 kan oppdretteren dersom den følger noen gitte kriterier nå velge at den årlige revisjonen skal alltid være uannonsert, dette betyr at oppdretteren ikke vil inngå i 10% uannonserte tilfeldig valgte revisjoner. Ta kontakt med din revisjonsleder for å diskutere dette for din bedrift.

Økt minimumstid for revisjon​  

​Minimumstiden for revisjon per anlegg er økt til 5 timer i tillegg til tid for GRASP assessment. Merk at dette kan påvirke deres eksisterende avtale ved overgang til den nye versjonen. Alternativet er annonsert revisjon slik det foregår i dag som vil bli underlagt 10% uannonsert tilfeldig valgt revisjon. Annonsert revisjon har mulighet for å effektivisere deler av revisjonen off-site.

Fokus på kompetanse av interne QMS revisorer og/ inspektører

​Det er åpnet en mulighet for at de som ikke har formell utdanning innen et relevant fagområde kan være interne revisorer/inspektører. Det er da krav om en annen høyere utdannelse og 3 års arbeidserfaring fra relevant fagområde. For interne revisorer må de også ha to års arbeidserfaring med kvalitetssystemer. Vi tilbyr kurs interne revisjoner og HACCP for GlobalG.A.P inspektører.

Tilleggsmodul Friends of the Sea    

​Alle som er revidert etter versjon 5 av GlobalG.A.P  kan inngå en avtale med Friends of the Sea som gir anledning til at produkter til sluttbruker kan merkes med logoen til Friends of the Sea. For FoS er det enkelt, det åpner en mulighet for å merke produktene ut til forbruker - dersom man inngår en avtale med FoS. Merkingen forutsetter at man er revidert etter GG sjekklistene. Les mer om GlobalG.A.P og Friends of the Sea.

Alle endringer på GlobalG.A.P

For mer informasjon om alle endringene i den nye versjon 5, klikk her (her kan du også laste ned standard og sjekklister).

GlobalG.A.P. Chain of Custody (CoC) versjon 5

GlobalG.A.P. CoC versjon 5 ble obligatorisk fra 15. juni 2015.  Her er de viktigste punktene for endringene i GlobalG.A.P CoC, versjon 5:

Produsenter som opererer som underleverandører

Alle virksomheter som opererer som underleverandører (slakteri, fabrikk el.) vil i den nye versjonen av GlobalG.A.P CoC bli innlemmet tilbake til sertifiseringsregimet. Et eget brev med informasjon går ut til de virksomhetene dette gjelder og som har en eksisterende avtale med DNV GL

Uannonserte revisjoner

Alle GlobalG.A.P CoC kunder vil innlemmes i 10% uannonserte tilfeldig valgte revisjoner

Aktuelle kurs i GlobalG.A.P.

 

GlobalG.A.P IFA Aquaculture

 

GlobalG.A.P Inspektør (HACCP og interne revisjoner)