Skip to content

Digitalt Certifieringsmärke

Visa dina kunder att du är certifierad. Certmark Platform tillåter dig att få ut det mesta möjliga av dina certifieringsmärken. Konfigurera digitala märken som du kan ladda upp på din webbplats, som verifieras i realtid av oss.

Enkelt att använda eCertMark   
Du når eCertMark via My Services och du kan uppdatera eller ändra företagsinformationen på eCard när som helst. Dessutom, om du är certifierad för flera standarder, kan du välja mellan olika tillgängliga eCertMarks, kombinerade schemes i en enda eCertMark eller enskilda eCertMarks som länkar till flera eCards.  

Personliga eCards som bygger förtroende  
En självhjälpskonsol gör det möjligt för dig att anpassa eCard som visar certifikatinformationen för att tydligare associera eCard till er organisation. Genom att dela länken till eCard med dina intressenter, kan de validera uppgifterna i certifikatet, det visar på insyn och bygger förtroende.

Validering i Realtid  
eCard länken som skickas vidare till intressenter från eCertMark lagras i DNV GL's säkra miljö. När besökare klickar på eCertMark valideras revisionsuppgifterna på eCard i realtid.

Autentisitetshantering
Lägg till det på så många webbplatser som du vill, helt enkelt genom att lägga till de webbplatsdomäner som eCertMark behöver visas på.  I händelse av att eCertMark läggs till en webbplats som du inte angav kommer inte eCard att visas, vilket skyddar din investering och undviker bedrägeri. 

Visa dina kunder att du är certifierad

Logga in