Boost My Audit

Meetings with colleagues and clients in the office

Kontakta oss

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal

Commercial Director

Mer information?

Ja, tack!

Ett effektivt ledningssystem stöder dina affärsmål på ett effektivt sätt. Med DNV:s digitala verktyg Boost My Audit kan du koncentrera dig på de områden som är viktigast för din verksamhet.

Hur fungerar det?

Boost My Audit omfattar mer än 200 fokusområden. De återspeglar en sammansättning av de områden som oftast väljs av våra kunder, avvikelser tenderar att uppstå och våra revisorers erfarenhet. Alla DNV:s 80.000 kunder uppmanas att välja specifika fokusområden före varje revision, vilket gör det möjligt för DNV att bedöma hur väl ledningssystemet presterar inom de valda fokusområdena och i förhållande till standardens krav. All data samlas in, analyseras och delas för att hjälpa dig att förbättra dig på rätt ställen.

Bläddra bland de kritiska fokusområdena per standard, företagsrisk eller affärsprocess. Filtrera på din bransch för att identifiera fokusområden som är specifika för dig din verksamhet. Relaterade checklistor vägleder dina interna revisionsprocesser eller hjälper dig att förbereda dig för eventuella externa revisioner från tredje part.

Förbättra ditt ledningssystem kontinuerligt

Genom att få insikt i de fokusområden som kan utgöra den största risken för din verksamhet kan du dra nytta av möjligheten att förstå prestanda och rikta förbättringsinsatser.

Boost My Audit hjälper dig:

  • Identifiera fokusområden som är särskilt relevanta för din bransch eller företagstyp;
  • Använda de tillhörande förförberedda checklistorna för att vägleda dina internrevisionsinsatser på ett strukturerat sätt;
  • Förbereda dig för externa certifieringsrevisioner av tredje part.

En helhetsresa

Det digitala verktyget Boost My Audit är en del av vår uppsättning digitala verktyg som utvecklats för att öka certifieringsvärdet för våra kunder. Från utbildning och under hela certifieringsresan arbetar vi för att hjälpa dig att förbereda dig inför din första revision och kontinuerligt förbättra ditt ledningssystem därefter. Hos oss får du alltid en helhetssyn från våra tekniska experter, vår riskbaserade strategi och våra digitala verktyg.

Kontakta oss

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal

Commercial Director

Mer information?

Ja, tack!