Skip to content

Certifikat i blockkedjan

Oföränderlig, omedelbar och säker

Alla våra ledningssystem, produkter och certifikat för leveranskedjan lagras och uppdateras i en säker privat blockkedja. Det gör det möjligt för vem som helst att omedelbart bekräfta att ett certifikat är giltigt och uppdaterat.

Människor gör affärer med företag som de litar på. DNV har arbetat med att bygga upp förtroende i mer än 150 år. Med hjälp av blockkedjeteknik är vi först i certifieringsbranschen med att ta ett steg till för att ge digital säkerhet. Detta gör det möjligt för våra kunder att vara mer transparenta i sina ansträngningar att visa spårbar överensstämmelse och efterlevnad av regler och standarder.

Om blockkedjelösningen

Blockkedjetekniken har revolutionerat hur data lagras och delas. En blockkedja använder kryptografi för att hålla informationen säker och tillhandahåller en decentraliserad databas eller "digital huvudbok" med information. Den bygger på ett nätverk av datorer som alla måste godkänna en uppdatering innan den kan verifieras och registreras, vilket minskar beroendet av och sårbarheten hos centraliserad datalagring.

DNV lagrar certifikat i den offentliga VeChain-blockkedjan. Rätten att skapa nya certifikat och uppdatera information. Samtidigt utnyttjar vi fördelarna med tekniken som autentisering, decentralisering och kryptering. Även om uppdateringar endast kan utföras av oss kan vem som helst få tillgång till blockkedjan för att kontrollera certifikatens giltighet.

Hur det fungerar

När ett certifikat utfärdas digitaliseras uppgifterna och varje certifikat tilldelas en digital identitet. Alla certifikat är märkta och spårbara. Originalet lagras på ett säkert sätt i nätverket av datorer i blockkedjan, vanligen kallade noder.

Certifikatdata hanteras parallellt i vårt produktionssystem. Sammantaget skapar detta en oföränderlig transaktion som är säker och mycket transparent, vilket gör det lätt att avslöja bedrägerier eftersom tekniken avslöjar alla föråldrade eller förfalskade certifikat.

Kontrollera ett certifikats giltighet

Alla certifikat har en inbäddad QR-kod som kan skannas med mobila enheter. En sökning utförs i blockkedjan och certifikatinformationen presenteras. Vem som helst kan när som helst kontrollera och verifiera ett företags påståenden och certifieringens omfattning och giltighet. Detta kan också kontrolleras genom en sökning i vår offentliga certifikatkontrollant.

Mer information

  Hur validerar man ett certifikat?

Hur validerar man ett certifikat?

Se vår snabbguide. (på engelska)

  Video om blockkedjan

Video om blockkedjan

Se vår video om övergången till blockkedjan. (på engelska)

FAQ (på engelska)

Answer:

Answer:
We recommend to download an advertisement-free QR scanner through the app-store connected with your device. Such as Google Play for Android phones or App-store for Apple phones.

Answer:

Answer:
When a certificate is renewed or when we issue a new certificate, the data is also simultaneously updated in the blockchain .

Answer:

Answer:
We are storing the certificates in a private blockchain, meaning that the rights to create new information is restricted to us, while at the same time we utilize the benefits of the technology such as authentication, decentralization and encryption. The data is in parallel hosted in our central production system. This is a very secure solution, as data is not maintained in just one single location.