7 saker att tänka på när du väljer certifieringsorgan

7 saker att tänka på när du väljer certifieringsorgan

Flytta ditt certifikat till DNV

Internationellt rykte
Dagens företag är ofta verksamma i globala värdekedjor. Har ditt certifieringsorgan ett värdefullt och starkt varumärke utanför ditt land eller region? Kontrollera om certifieringsorganet är ackrediterat och vilka kunder de arbetar med. En certifiering från ett starkt varumärke stärker också ert eget.

Branscherfarenhet
Har certifieringsorganet erfarenhet och eventuellt referenser från din bransch? Förstår de och kan de hantera era eller branschens utmaningar? Revisorns branscherfarenhet är kritiskt för att skapa värde för er och förtroende för era intressenter.

Leveranskapacitet
Kan Certifieringsorganet leverera när det passar dig? Kontakta certifieringsorganet och fråga om de kan bidra med resurser som passar ditt schema och tidsram. Kontrollera också om de är konsistenta – kommer samma revisor följa er i hela revisionsprocessen?

Revisorer
God kommunikation och ömsesidig förståelse med en revisor som har relevant erfarenhet från din bransch är viktigt för att upprätthålla ett fungerande och effektivt samarbete under hela certifieringsprocessen. Du bör inledningsvis ha möjlighet att prata med din revisor så att ni tillsammans kan förtydliga förväntningarna på processen.

Revisionsmetod
Ledningssystem förändras - något som blir särskilt tydligt i de nya ISO-standarderna. Erbjuder certifieringsorganet en revisionsmetod som tittar på fokusområden för din bransch? Kommer de att diskutera långsiktiga affärer med dig? En checklista kan vara tillräckligt för vissa, men vi rekommenderar att du arbetar aktivt för att certifikatet ska tillföra värde till ditt företag.

Utbildning
Erbjuder certifieringsorganet den utbildning du behöver för att förstå processen? Kan de bidra till att skapa entusiasm och ägande av genomförandeprocessen inom organisationen? Utbildning och kurser är ett ansvar som certifieringsorganet bör ta på allvar!

Synliga och mätbara resultat
Kan certifieringsorganet se till att du uppnår de resultat du vill med ditt certifikat? Kommer de att hjälpa dig att mäta, visualisera och upprätthålla värdet av ert certifierade ledningssystem?