Flytta ditt certifikat till DNV

Skapar ditt certifieringsorgan mervärde?

Ledningssystemen förändras – hänger du med?

Ett certifierat ledningssystem innebär att era styr- och uppföljningsrutiner, policys samt organisationens förmåga att praktiskt tillämpa dessa har oberoende granskats och slutligen godkänts.

För många är ett certifikat en förutsättning för att kunna göra affärer. Medan en sådan affärsförutsättning kan bli en dörröppnare - att få med dig på den där leverantörslistan, leder det sällan till något mervärde eller uppfattas som trovärdigt av marknaden.

Myndigheten som överser certifieringsorganen, SWEDAC, uttrycker att värdet på ett certifikat ytterst beror på trovärdigheten hos den som certifierar - vi kan inte göra annat än att hålla med. Vi på DNV värderar dessutom att hjälpa varje organisation att ständigt förbättra era processer för att möjliggöra och slutligen uppnå affärsmålen.

I samband med den kommande uppgraderingen av ISOs standarder för ledningssystem behöver organisationer förstå sin omvärld för att kunna identifiera sina väsentligaste risker och integrera detta i ett bredare perspektiv.

Dagens organisationer behöver ett förhållningssätt i revisionerna som hjälper dem att förbättra deras ledningssystem genom att anlägga ett bredare perspektiv på vad som driver affärsframgång.