Introduktionsfilmer

Titta på vår filmklipp och ta del av viktig information om ISO standarderna för ledningssystem, High Level Structure och riskbaserad tänkande.

Gemensamt ramverk

High Level Structure är det gemensamma ramverket för många standarder för ledningssystem som reviderades eller publicerades de senaste åren.

Riskbaserad tänkande

Standarderna som följer High Level Structure kräver en systematisk strategi för identifiering och hantering av risker.

Organisationens förutsättningar och intressenterna

En organisation behöver vara medveten om verksamhetens interna och externa förutsättningarna.

Ledarskap

Den högsta ledningen ska tydligt visar ledarskap och åtagande för ledningssystemet.