Skip to content

The Future of Management Systems

Utforska framtiden med oss genom ögonen på fem mycket olika företag i fem mycket olika branscher. Vad är omvandlingen dessa företag kommer att behöva genomgå på grund av industrin och megatrender?

Vilka förändringar, utvecklingar och radikala innovationer kommer dessa företag vidta för att växa och fortsätta att vara livskraftiga företag? Och hur har ledningssystem utvecklas för att stödja affärsprocesser och verksamhet?