Skip to content

Europeiska dataskyddsstyrelsen stöder Europrivacy

Europrivacy är det första certifieringssystemet som helt uppfyller kraven i artikel 42 i GDPR. Det är nu godkänt som det officiella europeiska dataskyddssigillet för bedömning och certifiering av databehandlingens överensstämmelse med databehandling enligt dataskyddsförordningen.

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är centrum för dataskyddslandskapet i EU och ser till att den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas på ett konsekvent sätt i hela EU och arbetar för att säkerställa ett effektivt samarbete. Den har varit det ansvariga EU-organet sedan GDPR lanserades 25 maj 2018.

Dess godkännande av Europrivacy™/®-systemet innebär ett viktigt steg framåt för en mer enhetlig tillämpning av EU:s regler om databehandling. Certifiering skapar förtroende på marknaden, med en opartisk utvärdering från tredje part, bidrar till att undvika dubbelarbete och minskar sannolikheten för att frågor eventuellt hanteras olika i olika jurisdiktioner.

"Uppriktiga gratulationer och lyckönskningar till ECCP och Europrivacy till EDPB:s godkännande. Vi i DNV är oerhört stolta över att vara ett godkänt certifieringsorgan och partner för det första omfattande systemet som hjälper företag att uppfylla GDPR-kraven på databehandling. Vi uppskattar särskilt den ekosystemansats som ECCP bygger upp tillsammans med alla partner och tror att den kommer att vara avgörande för systemets framgång", säger Stefano Crea, Global Market & Industries Director inom Business Assurance på DNV.

Europrivacy-certifieringssystemet för databehandling är en designbaserad GDPR-certifiering. Det har utvecklats genom det europeiska forskningsprogrammet som finansieras av Europeiska kommissionen och är utformat för att uppfylla de särskilda skyldigheterna i dataskyddsförordningen och för att fungera som officiellt certifieringssystem enligt artikel 42 i dataskyddsförordningen.

Med hjälp av certifieringen kan företagen visa att de uppfyller kraven i GDPR för databehandling och att de är fast beslutna att skydda personuppgifter, vilket gör dem till en pålitlig tjänsteleverantör för sina kunder. De kommer också att kunna identifiera och minska rättsliga och ekonomiska risker samtidigt som de utvecklar konkurrensfördelar för att sticka ut bland konkurrenterna.

 

Besök webbplatsen för Europrivacy