DNV.se

ISO 26000 - Socialt ansvarstagande

Sustainable sourcing services by DNV GL

Företags samhällsansvar (CSR, SR) handlar om frågor som sträcker sig från mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö till förhållningssätt kring bedrägerier, samhällsfrågor och affärsmässighet. Den internationella standarden ISO 26000 ger världens företag och organisationer ett verktyg för att hantera frågorna effektivt och systematiskt.

Kursen ger dig insikt i vad socialt ansvarstagande innebär. Vi diskuterar hur ISO 26000 kopplas till ledningssystemet och de riktlinjer samt förväntningar som standarden medför. Vi tar upp samhällsansvar i perspektiv till de nya risker som dagens företag och organisationer möter och hur du arbetar med kraven på ett systematiskt sätt. Under dagen gästas vi även av en extern talare som delar med sig av praktiska erfarenheter från hållbarhetsarbete i sitt företag.

Kursen riktar sig till

Alla som är intresserade av hur företag och andra organisationer ska hantera sitt samhällsansvar.

Både chefer och medarbetare som vill ha inspiration kring hur deras företag/organisation kan hantera sitt samhällsansvar. T ex miljö- och kvalitetsansvarig, kommunikationsansvarig eller VD.


Innehåll

CSR / företags samhällsansvar i perspektiv till de nya risker som dagens företag möter riktlinjerna i ISO 26000 översikt över de initiativ, standarder och riktlinjer som finns inom området systematisk implementering.


Kursledare

Ingebjørg Gravlien, seniorkonsult på DNV GL, Norge, inom samhällsansvar/CSR. Hon har arbetat med forskning, produktutveckling och konsultuppdrag med fokus på CSR och ledningssystem, etik i leverantörskedjan, verifiering av rapporter och utbildning sedan 2001. Hon har även deltagit som expert i arbetsgruppen som utvecklat ISO 26000 och varit aktiv i arbetet med standarden sedan första mötet i Stockholm 2004.


Kurslängd: 1 dag


Pris: 6.200 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch.

Dokumentationen är på engelska.


Mer info

Kontakta Ann Ottosson, tel: 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com.

Kursen kan även hållas på plats hos er.


Pris: 6.400 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch.


Mer info

Kontakta Sarah Morodi, tel: 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com

Kursen ger dig insikt i vad socialt ansvarstagande innebär. Vi diskuterar hur ISO 26000 kopplas till ledningssystemet och de riktlinjer samt förväntningar som standarden medför. Vi tar upp samhällsansvar i perspektiv till de nya risker som dagens företag och organisationer möter och hur du arbetar med kraven på ett systematiskt sätt. Under dagen gästas vi även av en extern talare som delar med sig av praktiska erfarenheter från hållbarhetsarbete i sitt företag.

Kursen riktar sig till

Alla som är intresserade av hur företag och andra organisationer ska hantera sitt samhällsansvar.

Både chefer och medarbetare som vill ha inspiration kring hur deras företag/organisation kan hantera sitt samhällsansvar. T ex miljö- och kvalitetsansvarig, kommunikationsansvarig eller VD.


Innehåll

CSR / företags samhällsansvar i perspektiv till de nya risker som dagens företag möter riktlinjerna i ISO 26000 översikt över de initiativ, standarder och riktlinjer som finns inom området systematisk implementering.


Kursledare

Ingebjørg Gravlien, seniorkonsult på DNV GL, Norge, inom samhällsansvar/CSR. Hon har arbetat med forskning, produktutveckling och konsultuppdrag med fokus på CSR och ledningssystem, etik i leverantörskedjan, verifiering av rapporter och utbildning sedan 2001. Hon har även deltagit som expert i arbetsgruppen som utvecklat ISO 26000 och varit aktiv i arbetet med standarden sedan första mötet i Stockholm 2004.


Kurslängd: 1 dag


Pris: 6.200 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch.

Dokumentationen är på engelska.


Mer info

Kontakta Ann Ottosson, tel: 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com.

Kursen kan även hållas på plats hos er.


Pris: 6.400 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch.


Mer info

Kontakta Sarah Morodi, tel: 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com