DNV.se

Interna revisioner enligt nya ISO-standarder

ISO 2015 transitions - partner with DNV GL on the transition

Kursen för dig som redan är internrevisor och behöver en uppdatering. Du får en genomgång av modern syn på ledningssystem och internrevision, med särskild tonvikt på den nya generationen ISO-standarder.

Kursen för dig som redan är internrevisor och behöver fräscha upp dina kunskaper. Denna översiktskurs ger dig kunskaper om hur du reviderar med utgångspunkt från de nya standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Du lär dig hur de nya standarderna påverkar den interna revisionen och dig som internrevisor. 

Innehåll

 • Modern syn på ledningssystem med särskild tonvikt på den nya generationen ISO-standarder
 • Hur påverkar nya ISO den interna revisionen?
 • Interna revisioner - varför & vad?
 • Hur formuleras värdeskapande revisionsiakttagelser/avvikelser?
 • Revisionsförberedelser och revisionsprestanda
 • Rapportering och uppföljning av revisionen

Kursledare 
Hos oss träffar du kursledare som har lång erfarenhet av ledningssystem och revision och därmed kan dela med sig av sina kunskaper kring hur man som revisor agerar och bemöter olika situationer framgångsrikt.

Kursen riktar sig till dig som är internrevisor. Du har tidigare gått kursen Interna revisioner - revisionsteknik för ledningssystem, eller har motsvarande kunskaper. Läs mer om förkunskaper nedan.

Förkunskaper   För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha erfarenhet av att genomföra interna revisioner och ha kunskap om den tidigare versionen av ISO9001 eller ISO14001. Det är bra om du läst den nya standarden inför kursen.  När du sedan ska revidera behöver du kunna den nya standarden – här rekommenderar vi kurserna Nya ISO 9001 - förändringar och nyheter eller Nya ISO 14001 - förändringar och nyheter. Dessa kan du gå innan direkt i anslutning till revisionskursen, eller efter. Alternativt kan du välja någon av våra eLearning-kurser om ISO 9001:2015 resp ISO 14001:2015.

Kurslängd: 1 dag 

Pris: 6.350 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch.       

Mer info Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>

Anmäl dig här

Kursen för dig som redan är internrevisor och behöver fräscha upp dina kunskaper. Denna översiktskurs ger dig kunskaper om hur du reviderar med utgångspunkt från de nya standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Du lär dig hur de nya standarderna påverkar den interna revisionen och dig som internrevisor. 

Innehåll

 • Modern syn på ledningssystem med särskild tonvikt på den nya generationen ISO-standarder
 • Hur påverkar nya ISO den interna revisionen?
 • Interna revisioner - varför & vad?
 • Hur formuleras värdeskapande revisionsiakttagelser/avvikelser?
 • Revisionsförberedelser och revisionsprestanda
 • Rapportering och uppföljning av revisionen

Kursledare 
Hos oss träffar du kursledare som har lång erfarenhet av ledningssystem och revision och därmed kan dela med sig av sina kunskaper kring hur man som revisor agerar och bemöter olika situationer framgångsrikt.

Kursen riktar sig till dig som är internrevisor. Du har tidigare gått kursen Interna revisioner - revisionsteknik för ledningssystem, eller har motsvarande kunskaper. Läs mer om förkunskaper nedan.

Förkunskaper   För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha erfarenhet av att genomföra interna revisioner och ha kunskap om den tidigare versionen av ISO9001 eller ISO14001. Det är bra om du läst den nya standarden inför kursen.  När du sedan ska revidera behöver du kunna den nya standarden – här rekommenderar vi kurserna Nya ISO 9001 - förändringar och nyheter eller Nya ISO 14001 - förändringar och nyheter. Dessa kan du gå innan direkt i anslutning till revisionskursen, eller efter. Alternativt kan du välja någon av våra eLearning-kurser om ISO 9001:2015 resp ISO 14001:2015.

Kurslängd: 1 dag 

Pris: 6.350 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch.       

Mer info Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>

Anmäl dig här