Other sectors

Hållbarhetsrapportering & väsentlighetsanalys

Sustainable sourcing services by DNV GL

Väsentlighetsanalys, även kallad materialitet, är ett grundläggande krav för en hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative G4s riktlinjer och är även en del av ISOs nya ”High Level Structure”. Men vad innebär det? Är det mest ett krav i hållbarhetsrapporteringen eller kan det vara ett användbart strategiskt verktyg?

Mål

Väsentliga frågor påverkar ditt företags ekonomiska, miljömässiga och sociala värdeskapande. De påverkar intressentgruppernas uppfattning av företaget och de påverkar dina möjligheter att skapa värde för verksamheten. Om en fråga är tillräckligt viktig för att bli en del av företagets strategi, styrning och hållbarhetsarbete så är den ”väsentlig”. På den här kursen får du en introduktion till väsentlighetsarbetet och en steg för steg vägledning i hur du förbereder en väsentlighetsanalys. Vår utgångspunkt är att granska de globala drivkrafter som styr företagets utveckling idag och i framtiden.

Kursen riktar sig till

dig som är delaktig i företagets hållbarhets- och rapporteringsarbete eller arbetar med strategiformulering.

Innehåll

  • Steg för steg praktisk genomgång av väsentlighetsanalys och process
  • G4 och som strategiskt verktyg
  • Väsentlighetsanalys i ISOs ”High Level Structure”
  • Globala drivkrafter och game changers – hur kommer ditt hållbarhetsarbete se ut i framtiden?
  • Genomgång av värdekedjan som en del i väsentlighetsanalysen

Kursledare

Astrid von Schmeling, Purple Ivy, har bl.a. arbetat med hållbarhetsrapportering för företag som SCA, Scania, Ericsson och Electrolux, alla ledande inom hållbarhet.

Kurslängd

1 dag. Kursen är den andra av två moduler men kan även tas som en enskild kurs. Se även Hållbarhetsrapporteringens grunder.

Pris

SEK 6.500 (exkl. moms). I priset ingår dokumentation, kursintyg, kaffe och lunch.

Mer information

Kontakta Sarah Morodi, 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com.

Anmälan

De här utbildningar schemaläggs efter behov. Anmäl ditt intresse här.

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.

Mål

Väsentliga frågor påverkar ditt företags ekonomiska, miljömässiga och sociala värdeskapande. De påverkar intressentgruppernas uppfattning av företaget och de påverkar dina möjligheter att skapa värde för verksamheten. Om en fråga är tillräckligt viktig för att bli en del av företagets strategi, styrning och hållbarhetsarbete så är den ”väsentlig”. På den här kursen får du en introduktion till väsentlighetsarbetet och en steg för steg vägledning i hur du förbereder en väsentlighetsanalys. Vår utgångspunkt är att granska de globala drivkrafter som styr företagets utveckling idag och i framtiden.

Kursen riktar sig till

dig som är delaktig i företagets hållbarhets- och rapporteringsarbete eller arbetar med strategiformulering.

Innehåll

  • Steg för steg praktisk genomgång av väsentlighetsanalys och process
  • G4 och som strategiskt verktyg
  • Väsentlighetsanalys i ISOs ”High Level Structure”
  • Globala drivkrafter och game changers – hur kommer ditt hållbarhetsarbete se ut i framtiden?
  • Genomgång av värdekedjan som en del i väsentlighetsanalysen

Kursledare

Astrid von Schmeling, Purple Ivy, har bl.a. arbetat med hållbarhetsrapportering för företag som SCA, Scania, Ericsson och Electrolux, alla ledande inom hållbarhet.

Kurslängd

1 dag. Kursen är den andra av två moduler men kan även tas som en enskild kurs. Se även Hållbarhetsrapporteringens grunder.

Pris

SEK 6.500 (exkl. moms). I priset ingår dokumentation, kursintyg, kaffe och lunch.

Mer information

Kontakta Sarah Morodi, 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com.

Anmälan

De här utbildningar schemaläggs efter behov. Anmäl ditt intresse här.

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.