Other sectors

Verifieringstjänster för CDP och inventering av växthusgasutsläpp

CDP and other corporate GHG emissions inventory verification services by DNV GL

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Ökade förväntningar från kunderna när det gäller hantering och rapportering av frågor som rör företagsansvar, t.ex. utsläpp av växthusgaser, kan skapa hinder för att få tillgång till din marknadsplats.

Du bör kommunicera dina resultat på ett korrekt och effektivt sätt tillsammans med de system och kontroller som du har infört för att hantera växthusgasdata.

Verifiering av företags inventering av växthusgasutsläpp rekommenderas av många standardiseringsorgan, t.ex. CDP och Global Reporting Initiative (GRI), och i vissa fall krävs det av regionala regleringsorgan som California Air Resources Board (CARB).

Verifiering av tredje part kan ge intressenterna förtroende för att offentlig information är fullständig, balanserad och korrekt, och ge din organisation möjlighet att uppfylla lagstadgade krav. Det kan också visa på företagets ledarskap och avsevärt förbättra ditt resultat i offentliga hållbarhetsbedömningar som CDP:s Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) och Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Vi kan tillhandahålla tredjepartsverifiering av ditt företags inventering av växthusgaser - i samband med din hållbarhetsrapport eller som en fristående verifieringsprocess - enligt DNV:s verifieringsprotokoll för hållbarhetsrapportering. (se CDP:s accepterade standarder)

Genom en konsekvent, transparent och rigorös process kommer våra experter att identifiera förbättringsområden för att göra era GHG-rapporteringsprocesser mer effektiva och ändamålsenliga.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: