Power and renewables

Tryckkärlsdirektivet – PED

PED - Pressure Equipment

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

CE-märkning av produkter med tryck

DNV är notifierat organ enligt PED med nr 0496. PED omfattar tillverkare av tryckbärande anordningar som måste uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i direktivet om konstruktion, tillverkning och slutlig bedömning. Produkterna är indelade i kategorierna I till IV, där kategori avgörs av tryck, volym eller DN, typ av innehåll (vätska) och om det är i flytande form eller gasform. Kategori IV utrustning har de största kvarstående risker för användaren.

Hur kan vi hjälpa till?

Kategoriseringen i PED innebär att tillverkaren måste ta hjälp av en oberoende tredje part. För alla kategorier utom kategori I behöver tillverkaren vända sig till ett anmält organ. Vi kan hjälpa till med samtliga  moduler där granskning av tillverkarens kvalitetssystem för produkterna, eller en kontroll av själva produkten, krävs.

Vi kan erbjuda PED-certifiering på global basis, och även godkänna svetsare och svetsprocedurer som krävs av PED. Vi kan även hjälpa till med PED-relaterade tjänster som bedömning av komponent och materialtillverkare enligt PED eller allmän vägledning och utbildning.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Fler tjänster: