DNVGL.se

TL 9000 – certifiering av kvalitetsledning inom telekom

TL9000

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

TL 9000 är en kvalitetsledningsstandard som är framtagen speciellt för telekomindustrin och dess leverantörskedja. Certifieringen intygar att ditt företag klarar kraven både från era kunder och deras kunder i sin tur.

Vad är TL 9000?

TL 9000 är en ledningssystem standard för design, utveckling, produktion, leverans, installation och underhåll av telekom kommunikationsprodukter såsom hårdvara, mjukvara och tjänster. TL 9000 är baserad på ISO 9001. Den är framtagen av medlemmarna i forumet för Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications (QuEST).

Standarden består av två delar:  “The quality management system requirements handbook” och “TL 9000 quality management system measurements handbook.”

TL9000 baseras på ISO 9001 och innehåller specifika krav för telekomindustrin:

  • Performance measurements based on the reliability of a product
  • Software development and life-cycle management
  • Requirements for specialised service functions such as installation and engineering
  • Requirements to address communications between telecom network operators and suppliers
  • Reporting of quality measurement data to a central repository

TL 9000 certifierade företag måste uppfylla kraven enligt

Varför certifiering enligt TL 9000?

Certifiering ger flera fördelar:

  • stärkt konkurrenskraft genom förbättrad kundservice och nöjdhet.
  • Visar er förmåga och fokus på produktkvalitet och kundvärde (fokus på cycle time reductions, leveranstid, avkastning, pålitlighet och förebyggande av fel).
  • Visar på ert företags trovärdighet och fokus på ständig förbättring.
  • Fokus på kvalitet, mätningar och resultat.

Hur går vi vidare?

Inför certifieringen behöver ni implementera ett ledningssystem enligt TL 9000. Läs mer om vägen till certifiering eller kontakta oss.

Få ut mer av er certifiering

Risk Based Certification© är DNVs unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem. Denna riskbaserade approach ger er mer än ett certifikat - våra revisorer utvärderar även hur väl ert ledningssystem hanterar risker, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: