DNVGL.se

TickITplus – certifiering av kvalitetsledning inom software

TickIT

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Ett ISO 9001 certifikat med TickIT-logo visar att ert ledningssystem uppfyller best-practice för kvalitet inom programvaruframtagning.

Vad är TickITplus?

TickITplus har tagits fram som en följd av förändrade behov inom IT-sektorn. TickIT lanserades 1991 som en tolkning av ISO 9001 för företag där programvaran utgör en väsentlig del. Mycket har skett inom IT-sektorn sedan dess, vilket lett till att kraven på en branschspecifik certifieringsordning idag ser annorlunda ut.

TickITplus är utvecklad av TickIT Industry Committee (JTISC), en kommitté med bland annat svenska representanter som består av personer från IT-branschen, IT-intressegrupper och British Standard Institute. TickITplus har gemensamma drag med TickIT men har vidareutvecklats på många punkter. En väsentlig skillnad är att TickITplus bygger på en grundläggande processmodell, ”Base process library”, som förenar de olika IT-relaterade standarder som finns (ISO 9001; ISO 20000-1; ISO 27001). Det här leder till att ni som certifierat företag kan få en effektivare revision och har möjlighet att erhålla certifiering mot flera standarder vid samma tillfälle. En annan nyhet är möjlighet till påbyggnad av certifieringen i form av processmognadsmätning i fem nivåer, TickITplus Bronze till Platinum.

Varför TickITplus?

TickITplus ger er möjligheten till en tydlig ”benchmark” mot de krav på processer som utvecklats inom IT-sektorn. TickITplus är flexibel genom att den byggs kring åtta verksamhetsområden ”scope profiles” med koppling till processmodellen, vilket ger möjligheter att växa både på bredden och djupet.  En TickITplus-certiferingen ger också era kunder möjligheten att få en tydlig bild och djupare förståelse för era styrkor och möjligheter som leverantör.

Fördelar för er

  • Främjar och driver på ert arbete med ständiga förbättringar.
  • Klarlägger standardernas (ISO 9001; ISO 20000-1; ISO 27001) krav på verksamhetens processer utifrån berörda verksamhetsområden.
  • Underlättar effektiv processtyrning.
  • Minimera störningar och problem för organisationen genom integrerade revisioner mot flera standarder.
  • Foundation nivån utgör insteget till TickITplus och ger möjligheter till mätning av processmognad på valfria processer.
  • Öka personalens engagemang vid utvärdering.

Fördelar för era kunder

  • Tydligare kriterier i urvalsprocessen av leverantör.
  • Ger en tydlig bild av organisationens kvaliteter och hur väl fungerande den är.
  • Möjliggör bättre riskbedömning av leverantören 

Få ut mer av er certifiering

Risk Based Certification© är DNVs unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem. Denna riskbaserade approach ger er mer än ett certifikat - våra revisorer utvärderar även hur väl ert ledningssystem hanterar risker, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

Hur går jag vidare?

För en tredjeparts certifiering behöver ni implementera ett kvalitetsledningssystem i överensstämmelse med kraven i standarden. Läs mer om vägen till certifiering eller välj någon av våra kurser för att lära dig mer.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad en certifiering innebär för er.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: