Other sectors

Stålkomponenter EN 1090-1

ISO 27001

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Certifiering av stålkomponenter enligt EN 1090-1 behövs för att ni ska kunna CE-märka.

Certifiering av stålkomponenter enligt EN 1090-1 behövs för att ni ska kunna CE-märka och därmed även i fortsättningen sälja era produkter inom EU.

Från 1 juli 2014 måste verkstäder och entreprenörer, som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser av stål till en byggarbetsplats, ha sitt system för tillverkningskontroll (egentligen produktionsstyrning) certifierat enligt EN 1090-1.

Certifiering behövs för att tillverkare och leverantörer av bärande komponenter och byggsatser av stål ska kunna CE-märka sina produkter och därmed få sälja och marknadsföra sina produkter inom EU.

Certifieringen

Under certifieringsrevisionen kommer DNV att granska tillverkarens/leverantörens system för tillverkningskontroll (FPC), där granskningens omfattning beror på produktionens omfattning och produkternas utförandeklass. På tillverkarens/leverantörens önskemål kan DNV givetvis genomföra en förrevision för att på så sätt stämma av om företaget är moget för en certifieringsrevision.

Certifieringen underlättas om företaget är ISO 9001-certifierat. Om dessutom svetsning ingår i tillverkningen är det en fördel om företaget är ISO 3834-certifierat.

För att upprätthålla certifikatet kommer DNV att genomföra de återkommande besiktningar som beskrivs i EN 1090-1 tabell B.3.

Utförandeklasser

FPC-certifikatet gäller för en viss utförandeklass (EXC), som definierar en specifik uppsättning krav som gäller för utförandet. Utförandeklass EXC1 anger lägst krav och EXC4 högst.

EXC1:  Enkla kvalitetskrav

EXC2:  Normala kvalitetskrav

EXC3 och EXC4: Omfattande kvalitetskrav

Svetsansvarig behövs

En utpekad svetsansvarig ska samordna svetsningsarbeten som utförs i EXC2 eller högre. Den svetsansvarige ska ha lämpliga kvalifikationer och erfarenhet av det arbete han övervakar i enlighet med EN ISO 14731.

Kontakta oss

Är du tillverkare eller leverantör av ovan nämnda produkter enligt 1090-1 är du välkommen att kontakta oss på cpdsupport@dnv.com för mer information och offertförslag.

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Fler tjänster: