DNVGL.se

Socialt Ansvar

Idag hålls företag i allt större utsträckning ansvariga för de sociala och etiska aspekterna i sina verksamheter och leverantörskedjor. Ett bra sätt att hantera dessa frågor är att använda sitt verksamhetssystem för att trygga att verksamheten bedrivs på ett etiskt sätt. Både för er egen och era intressenters skull.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan