DNVGL.se

Personcertifiering

Kraven på personlig kompetens ökar inom olika områden i samhället. DNV GL kan hjälpa dig att pröva kompetensen och utfärda certifikat som verifierar att du eller din personal klarar av att leva upp till de krav som ställs.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss här